ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > بررسی قالب‌ های موفق برنامه‌سازی

بررسی قالب‌ های موفق برنامه‌سازی

بررسی قالب‌ های موفق برنامه‌سازی
  • عنوان : بررسی قالب‌ های موفق برنامه‌سازی در انتقال مفاهیم اخلاقی دین در برنامه‌های کودک دو شبکه کودک ست ۷ پارس مسیحی و برنامه‌ها ی کودک شبکه قرآن
  • دانشجو : محمود علی‌پورخشاب
  • استاد راهنما : دکتر سید محمد علی دیباجی
  • استاد داور : دکتر عبدالله متقی زاده
  • دانشگاه : صدا و سیما – دانشکده قم گروه هنرهای رسانه‌ای
  • مقطع : کارشناسی ارشد
  • رشته : تولید سیما
  • تایخ دفاع : شهریور ماه ۱۳۹۳

چکیده:

در این پژوهش سعی کردیم به شاخص‌هایی دست پیدا کنیم که بتوان به وسیله آن در قالب‌های برنامه‌سازی کودک، مفاهیم اخلاقی را به موفقیت آمیزترین شکل ممکن به مخاطب کودک منتقل کنیم. در این پژوهش ابتدا فکر می‌کردیم به قالب یا قالب‌هایی دست پیدا خواهیم کرد که وظیفه پیام‌رسانی مفاهیم اخلاقی به کودکان را انجام خواهند داد ولی در انتها به این نتیجه رسیدیم که همه قالب‌ها ظرفیت پیام‌رسانی را دارند لیکن این ظرفیت با توجه به ایده و موضوع و ویژگی‌های مخاطب متفاوت خواهد بود.
برای دست‌یابی به پاسخ این پرسش به سراغ برنامه‌سازان و کارشناسان حوزه کودک و رسانه رفتیم و با طرح سؤالاتی از نظرات و تجربیات آنها در خصوص این موضوع مطلع شدیم و با استفاده از روش داده بنیاد به استخراج نتایج اقدام کردیم و سپس از نتایج به دست آمده به شاخص‌هایی برای محک برنامه‌ها و رسیدن به درصد موفقیت آنها دست پیدا کردیم. و با توجه به همین شاخص‌ها جدولی طراحی شد که با توجه به میزان نمره کسب شده هر برنامه طبق آن ویژگی‌ها، درصد موفقیتش در انتقال مفاهیم اخلاقی به مخاطبین کودک و نوجوان مشخص گردید.
از جمله نتایج به دست آمده این بود که اگر برنامه‌ای بخواهد موفق باشد باید بر اساس اصول برنامه‌سازی تولید شود که لازمه‌اش این است که مورد تأیید کارشناسان فن باشد و از عوامل متخصص در تولید برای آن برنامه استفاده شود. و نیز باید پژوهش صحیح هم داشته باشد. و پژوهش صحیح جز با شناخت صحیح از ویژگی‌ها و نیازهای مخاطب امکان پذیر نمی‌باشد.
در انتها هشت برنامه از برنامه‌های کودک دو شبکه قرآن سیما و ست سون پارس را با جدول استخراج شده بررسی کردیم که مشخص شد شبکه قرآن سیما با میانگین ۵/۷۳ درصد نسبت به کانال sat7pars با میانگین ۲۵/۵۸ درصد، عملکرد موفق‌تری برای انتقال مفاهیم اخلاقی داشته است.

کلمات کلیدی : قالب‌های موفق برنامه‌سازی کودک، مفاهیم اخلاقی دین، انتقال مفاهیم اخلاقی دین، شاخصه‌های موفقیت یک برنامه برای انتقال مفاهیم اخلاقی دین، کودک رسانه و دین، ژانرهای مورد علاقه کودکان، عناصر جذاب برنامه‌سازی کودک.

 

Title of Thesis : The Survey of Successful models of programming in Transmission of Moral Concepts of Religion in children programming between sat7pars channel and quran channel

 By: Mahmoud Alipour khashab

Supervisor: Dr.seyyed alimouhammad dibaji

 I.R.I.B University

Department of media’s arts

M.Sc. Thesis on Theoretical Television Production (M.A)

Summer 2014

Abstract:

In this study, we tried to find some factors that could be in the form of moral concepts to children’s programming may be conveying to the children to be successful. In this study, we initially thought we would find a format or formats that will do the job messaging moral concepts to children. But in the end we came to the conclusion that all formats have the messaging capacity, but this capacity is due to the idea and theme and character of the audience will be different.
To obtain answers to these questions, we turn to the developers and domain experts for Children and Media. And have been informed by the views and experiences in the design inquiries about this topic. We attempt to extract results with Grounded theory method. And then we found the results to be obtained in a series of indices for examining programs to achieve their success rate. And according to the same indices table was designed according to the characteristics of each program level scores, the percentage of success in conveying moral concepts of child and adolescent audiences has been determined.
Among the findings was that if a program wants to be successful must be generated based on the programming technology, which presupposes that the experts have confirmed. And specializes in the production of the program to be used. This may be true as well. But with proper research and proper understanding of the characteristics and needs of the audience is impossible.
Finally We evaluate the success of eight, children’s programs, of Quran Sima channel and sat7pars channel with table isolated. It was clear from the Quran Sima channel with average 5/73% more than the average 25/58 percent sat7pars channel function have been successful for conveying moral concepts.

Keywords: successful children programming’s formats, Moral concepts of the religion, Conveying moral of religion, Characteristics success programm to convey a moral of religion, Children Media and Religion, Favourite genre of children, Interesting element of Child programming.

 

 

   

برچسب ها : ، ، ، ،

پیغام شما