ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : کمیسیون

کمیسیون برندینگ انجمن کودک و رسانه

کمیسیون برندینگ انجمن کودک و رسانه
کمیسیون برندینگ انجمن کودک و رسانه: مقدمه در راستای توسعه و پیشرفت انجمن کودک و رسانه، و به منظور افزایش شناخته شدگی و تأثیرگذاری بیشتر در جامعه، ما، اعضای فعال انجمن، به تأسیس یک کمیسیون برندینگ اختصاصی اقدام می‌نماییم. این کمیسیون با هدف تعیین و تقویت هویت برند انجمن و ایجاد راهبردها ...ادامه مطلب...
کمیسیون برندینگ انجمن کودک و رسانه: مقدمه در راستای توسعه و پیشرفت انجمن کودک و رسانه، و به منظور افزایش شناخته شدگی ...ادامه مطلب...

کمیسیون تولید محتوا

کمیسیون تولید محتوا
کمیسیون تولید محتوا الف ) مقدمه :کمیسیون تولید محتوا در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی انجمن تخصصی کودک و رسانه تشکیل گردید .این کمیسیون ضمن همسویی بااهداف انجمن تخصصی کودک و رسانه ، با هدف تولید محتواهای رسانه ای ، جهت تغییر نگرش ، شکوفایی ...ادامه مطلب...
کمیسیون تولید محتوا الف ) مقدمه :کمیسیون تولید محتوا در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی ...ادامه مطلب...

کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک
معرفی کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک این کمیسیون جهت رسیدن انجمن به چشم انداز خود مطابق با اهداف خود اقدام به تهیه پلن های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میکند. شرح وظایف بررسی و شناسایی ظرفیتهای موجود در انجمن و تنظیم شرح وظایف کمیسیون‌ها و کمیته‌ها برای تصویببررسی و شناسایی نقاط قوت ...ادامه مطلب...
معرفی کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک این کمیسیون جهت رسیدن انجمن به چشم انداز خود مطابق با اهداف خود اقدام به تهیه ...ادامه مطلب...

کمیسیون جذب مشارکت

کمیسیون جذب مشارکت
تعریف کمیسیون جذب مشارکت کمیسیون جذب مشارکت جهت تسهیل کردن برنامه های انجمن و در راستای اهداف انجمن اقدام به جلب مشارکت های مادی و معنوی مینماید. شرح وظایف تدوین برنامه‌ میان مدت به منظور جلب مشارکت و تامین هزینه های انجمن به منظور تصویب در  هیات مدیره.انجام فعالیتهای لازم در راستای جذب ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون جذب مشارکت کمیسیون جذب مشارکت جهت تسهیل کردن برنامه های انجمن و در راستای اهداف انجمن اقدام به جلب ...ادامه مطلب...

کمیسیون نظارت و ارزیابی

کمیسیون نظارت و ارزیابی
تعریف کمیسیون نظارت و ارزیابی این کمیسیون وظیفه بررسی و رصد محصولات رسانه ای کودک را برعهده دارد تا با استفاده از شاخص های ارزیابی تدوین شده در انجمن با کمک کمیسیون پژوهش به نقد و تحلیل و ارائه ارزیابی کاربردی برای ارتقای محصولات رسانه ای ککودک اقدام نماید. شرح وظایف ۱- نقد ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون نظارت و ارزیابی این کمیسیون وظیفه بررسی و رصد محصولات رسانه ای کودک را برعهده دارد تا با استفاده ...ادامه مطلب...

کمیسیون خلاقیت و نوآوری

کمیسیون خلاقیت و نوآوری
تعریف کمیسیون خلاقیت و نوآوری کمیسیون خلاقیت و نوآوری با بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل بالای اعضای فرهیخته انجمن تخصصی کودک و رسانه  برای جذب ایده های نو و خلاقانه طبق اهداف انجمن برنامه هایش را انجام خواهد داد. شرح وظایف ۱- برگزاری ایونت های فعال مجازی و مرحله بندی الفبای ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون خلاقیت و نوآوری کمیسیون خلاقیت و نوآوری با بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل بالای اعضای فرهیخته انجمن ...ادامه مطلب...

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل
تعریف کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل این کمیسیون وظیفه دارد ارتباط انجمن با مجموعه های بیرونی و بین المللی را مدیریت کند و با تنظیم پروتکل های ارتباطی انجمن با دیگران اقدام به هویت سازی و برندسازی برای انجمن نماید. و همچنین با ارائه برنامه های مشخص سعی در ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل این کمیسیون وظیفه دارد ارتباط انجمن با مجموعه های بیرونی و بین المللی ...ادامه مطلب...

کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی
تعریف کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی این کمیسیون وظیفه نظارت بر روند بررسی تقاضای عضویت افراد را بر عهده دارند و جهت حفظ سرمایه انسانی انجمن پیشنهادات و برنامه های اجرایی را به هیئت مدیره جهت تصویب ارائه میکند. شرح وظایف دعوت و جذب افراد حقیقی و حقوقی به انجمن متناسب با اهداف ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی این کمیسیون وظیفه نظارت بر روند بررسی تقاضای عضویت افراد را بر عهده دارند و ...ادامه مطلب...

کمیسیون پژوهش

کمیسیون پژوهش
تعریف کمیسیون پژوهش این کمیسیون به منظور عمق بخشی به کلیه فعالیتهای انجمن و بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا تشکیل شده و وجهه علمی انجمن در داخل و خارج کشور را تقویت خواهد نمود. شرح وظایف پاسخگویی به نیازهای‌پژوهشی انجمنبرگزاری همایشهای علمی و نشستهای تخصصی در سطح داخلی و ملی برگزاری همایشهای علمی ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون پژوهش این کمیسیون به منظور عمق بخشی به کلیه فعالیتهای انجمن و بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا تشکیل ...ادامه مطلب...

کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش
تعریف کمیسیون آموزش این کمیسیون به منظور ارتقای بینش و توانمندیهای مخاطبین خود (کودکان، والدین و مربیان، فعالین رسانه ای و تولیدکنندگان محصولات رسانه ای) و همچنین ارتقای فنی و محتوای تولیدات رسانه ای حوزه کودک فعالیت خواهد نمود. شرح وظایف برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه شناخت کودک و روانشناسی تربیتیبرگزاری دوره‌های اموزشی ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون آموزش این کمیسیون به منظور ارتقای بینش و توانمندیهای مخاطبین خود (کودکان، والدین و مربیان، فعالین رسانه ای و ...ادامه مطلب...

کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای

کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای
تعریف کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای این کمیسیون به منظور ایجاد نظام اخلاقی و انضباطی برای انجمن تشکیل شده و جلسات آن  با حضور سه عضو حقوقی ثابت ( رئیس انجمن، ر ئیس کمیسیون انظباط و اخلاق حرفه ای و رئیس کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی) همراه با ۲ ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای این کمیسیون به منظور ایجاد نظام اخلاقی و انضباطی برای انجمن تشکیل شده ...ادامه مطلب...