ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه



مقامات

داوود حسینی

نصرت میلانی صدر

اسماعیل شرعی

مسعود حمزه ئی

محمود علی پور



مدیران

گیتی فر شفائی

جعفر تارین

امیرحسین صارمی

اشرف (فروغ ) موسی خانی

حسین مدحت

ناصر اسدی

الهام اشجع

زهرا سادات سلیمان زاده

لیلا طبسی

زینب نادری



همه اعضای باشگاه کودک و رسانه

یکتا