ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : گزارش ها

مطالعات ملی برنامه های کودک کانادا ۲۰۱۰

مطالعات ملی برنامه های کودک کانادا  ۲۰۱۰
گزارش : مطالعات ملی برنامه های کودک کانادا ۲۰۱۰ این مرکز برای مدت ۳۵ سال پایش مجموعه های تلویزیونی و همه ی برنامه های اجرا شده بر روی صحنه برای کودکان در کشور کانادا را بر عهده داشته است. برطبق آمار ۵٫۶ میلیون کودک کانادایی زیر ۱۴ سال جامعه کلی آمار هستند ...ادامه مطلب...
گزارش : مطالعات ملی برنامه های کودک کانادا ۲۰۱۰ این مرکز برای مدت ۳۵ سال پایش مجموعه های تلویزیونی و همه ی ...ادامه مطلب...

Children’s Television: Trends Around the World

Children’s Television: Trends Around the World
 گزارش : برنامه های کودک و گرایش مخاطب به آن در سراسر دنیا این مقاله تجزیه و تحلیل روند جاری در تلویزیون های کودکان در سراسر جهان را ارائه می دهد و مسائل مربوط به آینده را بررسی می کند. برای مطالعه فایل را دانلود کنید. Children's Television Trends Around the World   ادامه مطلب...
 گزارش : برنامه های کودک و گرایش مخاطب به آن در سراسر دنیا این مقاله تجزیه و تحلیل روند جاری در ...ادامه مطلب...