ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > گزارش ها > Children’s Television: Trends Around the World

Children’s Television: Trends Around the World

Children’s Television: Trends Around the World

 گزارش : برنامه های کودک و گرایش مخاطب به آن در سراسر دنیا

این مقاله تجزیه و تحلیل روند جاری در تلویزیون های کودکان در سراسر جهان را ارائه می دهد و مسائل مربوط به آینده را بررسی می کند.

برای مطالعه فایل را دانلود کنید.

Children’s Television Trends Around the World

 

برچسب ها :

پیغام شما