عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : کمیسیون

کمیسیون خلاقیت و نوآوری

کمیسیون خلاقیت و نوآوری
تعریف کمیسیون خلاقیت و نوآوری کمیسیون خلاقیت و نوآوری با بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل بالای اعضای فرهیخته انجمن تخصصی کودک و رسانه  برای جذب ایده های نو و خلاقانه طبق اهداف انجمن برنامه هایش را انجام خواهد داد. شرح وظایف ۱- برگزاری ایونت های فعال مجازی و مرحله بندی الفبای ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون خلاقیت و نوآوری کمیسیون خلاقیت و نوآوری با بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل بالای اعضای فرهیخته انجمن ...ادامه مطلب...

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل
تعریف کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل این کمیسیون وظیفه دارد ارتباط انجمن با مجموعه های بیرونی و بین المللی را مدیریت کند و با تنظیم پروتکل های ارتباطی انجمن با دیگران اقدام به هویت سازی و برندسازی برای انجمن نماید. و همچنین با ارائه برنامه های مشخص سعی در ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل این کمیسیون وظیفه دارد ارتباط انجمن با مجموعه های بیرونی و بین المللی ...ادامه مطلب...

کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی
تعریف کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی این کمیسیون وظیفه بررسی تقاضای عضویت افراد را بر عهده دارند و جهت حفظ سرمایه انسانی انجمن پیشنهادات و برنامه های اجرایی را به هیئت مدیره جهت تصویب ارائه میکند. شرح وظایف شناسایی و دعوت به عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت به منظور گزینش افراد واجد شرایط ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی این کمیسیون وظیفه بررسی تقاضای عضویت افراد را بر عهده دارند و جهت حفظ سرمایه ...ادامه مطلب...

کمیسیون پژوهش

کمیسیون پژوهش
تعریف کمیسیون پژوهش این کمیسیون به منظور عمق بخشی به کلیه فعالیتهای انجمن و بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا تشکیل شده و وجهه علمی انجمن در داخل و خارج کشور را تقویت خواهد نمود. شرح وظایف پاسخگویی به نیازهای‌پژوهشی انجمنبرگزاری همایشهای علمی و نشستهای تخصصی در سطح داخلی و ملی برگزاری همایشهای علمی ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون پژوهش این کمیسیون به منظور عمق بخشی به کلیه فعالیتهای انجمن و بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای علمی دنیا تشکیل ...ادامه مطلب...

کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش
تعریف کمیسیون آموزش این کمیسیون به منظور ارتقای بینش و توانمندیهای مخاطبین خود (کودکان، والدین و مربیان، فعالین رسانه ای و تولیدکنندگان محصولات رسانه ای) و همچنین ارتقای فنی و محتوای تولیدات رسانه ای حوزه کودک فعالیت خواهد نمود. شرح وظایف برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه شناخت کودک و روانشناسی تربیتیبرگزاری دوره‌های اموزشی ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون آموزش این کمیسیون به منظور ارتقای بینش و توانمندیهای مخاطبین خود (کودکان، والدین و مربیان، فعالین رسانه ای و ...ادامه مطلب...

کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای

کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای
تعریف کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای این کمیسیون به منظور ایجاد نظام اخلاقی و انضباطی برای انجمن تشکیل شده و جلسات آن  با حضور سه عضو حقوقی ثابت ( رئیس انجمن، ر ئیس کمیسیون انظباط و اخلاق حرفه ای و رئیس کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی) همراه با ۲ ...ادامه مطلب...
تعریف کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای این کمیسیون به منظور ایجاد نظام اخلاقی و انضباطی برای انجمن تشکیل شده ...ادامه مطلب...