ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > برنامه های انجمن > مجامع عمومی > نخستین مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی کودک و رسانه

نخستین مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی کودک و رسانه

نخستین مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی کودک و رسانه

نخستین مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی کودک و رسانه سه شنبه ۲۵ تیر ۹۸ ساعت ۱۶ در دفتر کادرها دعوت به دستور شد.

در این نشست کمیته های مختلف و رئیسان این کمیته ها انتخاب شدند.

 • کمیته های منتخب و رئیسان منتخب هر کمیته:
 1. عضویت آقای تارین
 2. برنامه ریزی مالی آقای میرمعصومی
 3. امور بین الملل آقای حلمی
 4. روابط عمومی خانم هاشمی
 5. آموزش خانم موسی خانی
 6. پژوهش آقای شایگان
 7. کارآفرینی آقای سید محسن حسینی
 8. نظارت و ارزیابی آقای حبیبی
 9. جذب و مشارکت ها آقای مدحت
 10. ثبت ایده خانم شفایی
 11. تولید آقای میرصادقی

صورت جلسه نشست نخست مجمع عمومی انجمن تخصصی کودک و رسانه

در این نشست اعضای زیر حضور داشتند:

 1. مهناز آذین
 2. الهام اشجع
 3. پرویز امیری
 4. رسول بابارضا
 5. افرا بهادری نژاد
 6. مریم پورعلی اکبر
 7. جعفر تارین
 8. کبری تسلیمی
 9. نیکی حاتمی
 10. رضا حبیبی
 11. سید محسن حسینی
 12. پروین رشاد
 13. محمد علی رهبر
 14. صدیقه سلطانی نژاد
 15. آفرین سمنانی
 16. حمیدرضا سیفی
 17. شهاب الدین شایگان
 18. اسماعیل شرعی
 19. پروین شمشکی
 20. مریم شهسواری
 21. لیلا طبسی
 22. سمیه عبداله زاده
 23. محمود علی پور
 24. رضا فرخ نژاد
 25. حسین مدحت
 26. فروغ موسی خانی
 27. سید شهرام میرصادقی
 28. سید احمد میرمعصومی
 29. مینا هاشمی
برچسب ها : ، ،

پیغام شما