عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > کمیسیون > کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای

کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای

کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای

تعریف کمیسیون انضباط و تدوین اخلاق حرفه ای

این کمیسیون به منظور ایجاد نظام اخلاقی و انضباطی برای انجمن تشکیل شده و جلسات آن  با حضور سه عضو حقوقی ثابت ( رئیس انجمن، ر ئیس کمیسیون انظباط و اخلاق حرفه ای و رئیس کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی) همراه با ۲ عضو متغییر ( از میان اعضا به صورت اتفاقی برای سه ماه انتخاب خواهند شد) برگزار خواهد شد.

شرح وظایف

  • تهیه منشور اخلاق حرفه‌ای انجمن و به روز رسانی سالیانه با حضور شورای پیشکسوتان
  • داوری و حل اختلاف بین اعضا
  • تدوین نظامنامه انظباطی (شرایط تنبیه ، تعلیق و سلب عضویت)
  • تشخیص و تطبیق تخلفات با ضوابط نظامنامه انظباطی
  • بررسی شکایات افراد خارج انجمن در خصوص اعضا
برچسب ها :

پیغام شما