ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > برنامه های انجمن > دوره های تخصصی > دوره آموزشی تربیت بصیرت گرا در رسانه

دوره آموزشی تربیت بصیرت گرا در رسانه

دوره آموزشی تربیت بصیرت گرا در رسانه

دوره آموزشی تربیت بصیرتگرا در رسانه

کارگاه آموزشی: تربیت بصیرت گرا در رسانه
استاد دوره : دکتر علیرضا رحیمی
حد نصاب تشکیل دوره: ۱۰ نفر و حداکثر ۲۰ نفر
تعداد ساعات آموزش دوره: ۴۵ ساعت
پیش نیاز: آشنایی اجمالی با مبانی و اصول تعلیم و تربیت

اهداف اساسی


هدف اصلی دوره
آشنایی مقدماتی با نظریه تربیت عقلانی بصیرت گرا و کاربرد آن در تحقق رسانه تربیتی
اهداف مرحله ای دوره
 آشنایی مقدماتی با گامهای تجدید بنای نظام تربیتی
a. آشنایی با نظریه تربیت عقلانی بصیرتگرا
b. آشنایی با اهمیت فکرپروری در تربیت عقلانی بصیرتگرا (IORE)
c. آشنایی با ضرورت و شیوه به کارگیری روش کندوکاو LBR در تربیت عقلانی بصیرتگرا
 آشنایی با مفهوم تربیت رسانهای و زمینه های تحقق آن از منظر نظریه تربیت عقلانی بصیرتگرا (IORE)
 آشنایی با مسیر -از اندیشه تا عمل- تحقق رسانه تربیتی از منظر نظریه تربیت عقلانی بصیرتگرا (IORE)

موضوعات و سرفصلها

  1. بخش اول: مقدمات ۱۲ ساعت

۱٫۱٫ تعاریف و راهبردها ۶ ساعت
۱٫۲٫ تربیت رسانهای: گزارههای اساسی ۶ ساعت

  1. بخش دوم: تربیت عقلانی رسانه ای ۳۳ ساعت

۲٫۱٫ گامهایی اساسی برای تجدید بنای نظام تربیتی با تأکید بر تربیت رسانه ای ۳ ساعت
۲٫۲٫ معرفی تربیت عقلانی بصیرت گرا ۹ ساعت
۲٫۳٫ از بصیرتگرایی تا فکرپروری ۹ ساعت
۲٫۴٫ روش کندوکاو ۶ ساعت
۲٫۵٫ سیاستگذاری برای تربیت رسانهای بر اساس نظریۀ تربیت عقلانی بصیرتگرا ۶ ساعت

سنجش

 فرایندی و بی توجه به انباشتگی ذهن، به گونه ای تکوینی همگام با فعالیتهای یادگیری
 جمع بندی با تکیه بر تکنیک خود-ارزیابی
 عملکردی(انجام فعالیتها + پروژه انتهایی)

مواد آموزشی

 ویدئوهای آموزشی
 پاورپوینت
 فعالیتهای کلاسی
 کاربرگها
 بخشهایی از کتابها

منابع بیشتر برای مطالعه

  1. انتشارات :دانشگاه امام صادق ع کتاب: تعلیم و تربیت بصیرت گرا نویسنده :علیرضا رحیمی
  2. انتشارات : موسسه بین المللی نهج البلاغه کتاب : نهج فکرپروری اساسی ترین نیاز تربیتی نویسنده :علیرضا رحیمی
  3. انتشارات :اداره کل پژوهشهای اسلامی صداوسیما ج.ا.ا کتاب : گامی به سوی رسانه تربیتی نویسنده :علیرضا رحیمی
  4. انتشارات : موسسه بین المللی نهج البلاغه کتاب :  برای پرورش تفکر کودکان(راهنمای طراحی فعالیتهای یادگیری فکرپرور) نویسنده :علیرضا رحیمی
  5. Nahj etUniversité virtuel Al-Mustafa Méthodes d’enseignement: de la pédagogie a la didactique Alireza rahimie

هماهنگی برای دوره

لطفا جهت هماهنگی برای شرکت در دوره، با سرکار خانم موسی خانی رئیس کمیته آموزش به شماره ذیل تماس حاصل نمایید:
۰۹۰۳۹۴۳۲۹۹۹

برچسب ها : ، ، ،

پیغام شما