عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

روانشناس ۲۰

روانشناس ۲۰

سایت روانشناس ۲۰ برای پیدا کردن متخصصین روانشناسی در بخش‌های مختلف است.

با توجه به اینکه نیازهای روانشناسانه جامعه افزایش یافته بنابراین پیدا کردن یک روانشناس خوب کمی مشکل شده است. بنابراین ما یک بستر ایجاد کرده‌ایم تا بتوانیم شما را به روانشناسان وصل کنیم و از مشاوره و سایر خدمات آنها استفاده کنید.
سامانه معرفی روانشناس و مشاور تحت عنوان روانشناس ۲۰ متعلق به شرکت همراز روان پویان است.

در این سامانه انواع روانشناسان به ویژه مشاوران کودک و نوجوان معرفی می شوند.

لینک سایت : روانشناس ۲۰

برچسب ها :

پیغام شما