ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > بررسی نمادها و نمودهای تهاجم فرهنگی

بررسی نمادها و نمودهای تهاجم فرهنگی

بررسی نمادها و نمودهای تهاجم فرهنگی
  • عنوان : بررسی نمادها و نمودهای تهاجم فرهنگی در برنامه‌های کودک و نوجوان شبکه دوم سیما
  • دانشجو : علیرضا محبی
  • استاد راهنما : دکتر متقی زاده
  • دانشگاه : صدا و سیما
  • مقطع : کارشناسی ارشد
  • رشته : تحقیق در ارتباطات جمعی
  • تایخ دفاع : ۱۳۸۸

چکیده:

پژوهش حاضر با استفاده ازروش تحلیل محتوا به بررسی نمادها ونمودهای تهاجم فرهنگی در برنامه کودک و نوجوان در بهار ۱۳۸۸پرداخته است که با بررسی ۸ شاخص مهم فرهنگ غربی (لیبرالیسم، اومانیسم، سکولاریسم، خشونت، مصرف گرایی، فساد و فحشاء، تبلیغ و ترویج صهیونیسم، استفاده از حیوانات در انیمیشن ها) و بررسی نمودن متغیرهای اصلی و زیر متغیرها درصدد بررسی و تبیین این موضوع بوده است. در این راستا نتایج این تحقیق نشان می دهد که نمادها ی مربوط به متغیرهای خشونت، مصرف گرایی و رفتارهای غیر ارزشی و نابهنجار بیش از سایر نمادهای تهاجم فرهنگی در برنامه های کودک و نوجوان نمود داشته اند. بر همین اساس متغیر خشونت با ۰٫۳۱ و متغیر مصرف گرایی و رفتارهای غیر ارزشی و نابهنجار هرکدام با ۰٫۱۴، متغیر فساد و فحشاء با ۰٫۸، متغیر برهنگی با ۰٫۶، متغیر لذت گرایی و اومانیسم هرکدام با ۰٫۴، متغیر فیمنیسم با ۰٫۴، متغیر نمادهای صهیو نیستی با ۰٫۲، متغیر نمادهای مسیحیت با ۰٫۱ به ترتیب دارای بیشترین درصد فراوانی در برنامه های کودک و نوجوان بوده اند.

برچسب ها : ، ، ، ، ،

پیغام شما