عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

تعریف کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

این کمیسیون وظیفه بررسی تقاضای عضویت افراد را بر عهده دارند و جهت حفظ سرمایه انسانی انجمن پیشنهادات و برنامه های اجرایی را به هیئت مدیره جهت تصویب ارائه میکند.

شرح وظایف

  • شناسایی و دعوت به عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی
  •  فعالیت به منظور گزینش افراد واجد شرایط در حوزه اهداف انجمن
  • بررسی سوابق علمی و حرفه ای با لحاظ کردن حسن شهرتِ متقاضیان عضویت در انجمن
  • ایجاد، ساماندهی و شبکه سازی  برای همکاری بین اعضای انجمن به منظور هم افزایی
  • تهیه و تنظیم شیوه نامه های تشویق، تنبیه تخصیص امتیازات و خلع عضویت
  • تائید سوابق فعالیت اعضا در انجمن  
  • تشکیل پروند، حفظ و صیانت از مستندات عضویت و اعضاء- صدور کارت عضویت، بیمه و خدمات رفاهی اجتماعی
برچسب ها :

پیغام شما