ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

کنفرانس آنلاین اخبار برای کودکان

کنفرانس آنلاین اخبار برای کودکان
💎وبینار آنلاین در حوزه کودک و رسانه با موضوع اخبار برای کودکان 💜در این کارگاه محققان مطالعات اخیر خود را در مورد اخبار کودکان ارائه خواهند کرد برنامه سازان مشهور کودکان از سراسر جهان در این باره بحث خواهند کرد که کیفیت در این زمینه به چه معناست. Day 1, 14 June, 11:30 – ۱۷:۰۰ CET:24 خرداد      ساعت ...ادامه مطلب...
💎وبینار آنلاین در حوزه کودک و رسانه با موضوع اخبار برای کودکان 💜در این کارگاه محققان مطالعات اخیر خود را در مورد اخبار کودکان ...ادامه مطلب...