ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

چگونه با کودکان در مورد خشونت صحبت کنیم

چگونه با کودکان در مورد خشونت صحبت کنیم
چگونه با کودکان در مورد خشونت صحبت کنیم مترجم: ناصر اسدی امروزه خشونت در دنیای ما پیرامون کودکان، رسانه ها ، جوامع و حتی مدارس را فراگرفته است. کودکان ما در معرض تصاویر و داستانهای اجتناب ناپذیری هستند و می تواند برای آنها بسیار ترسناک باشند. به عنوان والدین ، بهترین کاری که ...ادامه مطلب...
چگونه با کودکان در مورد خشونت صحبت کنیم مترجم: ناصر اسدی امروزه خشونت در دنیای ما پیرامون کودکان، رسانه ها ، جوامع ...ادامه مطلب...

چگونه اژدهای خود را پرورش بدهیم

چگونه اژدهای خود را پرورش بدهیم
  چکیده: بررسی " انیمیشن چگونه اژدهای خود را پرورش بدهیم " که در ایران به اسم مربی اژدها دوبله شده است یکی از فیلم های مهم در زمینه کودک و تغییر تفکر غلط و یا مقابله با خرافات است داستان فیلم بازخوانی از قصه ای قدیمی در مورد اژدهاها دارد که ...ادامه مطلب...
  چکیده: بررسی " انیمیشن چگونه اژدهای خود را پرورش بدهیم " که در ایران به اسم مربی اژدها دوبله شده است ...ادامه مطلب...