ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : مصاحبه

گپ و گفتی با نویسنده کتاب جُنگ تلویزیونی برای کودکان

گپ و گفتی با نویسنده کتاب جُنگ تلویزیونی برای کودکان
گپ و گفتی با سرکار خانم نگین حسینی نویسنده کتاب جُنگ تلویزیونی برای کودکان در خصوص قالب جنگ ( برنامه ترکیبی )   مختصری درباره سرکار خانم نگین حسینی نویسنده، روزنامه نگار، پژوهشگر ارتباطات و مطالعات رسانه و معلولیت تحصیلات: کارشناسی ارشد تولید، دانشکده صدا و سیمادانش جوی پیشین دکترای علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه ...ادامه مطلب...
گپ و گفتی با سرکار خانم نگین حسینی نویسنده کتاب جُنگ تلویزیونی برای کودکان در خصوص قالب جنگ ( برنامه ترکیبی )   مختصری درباره ...ادامه مطلب...