ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

برنامه تلویزیونی«هزار و شصت و شونزده»

برنامه تلویزیونی«هزار و شصت و شونزده»
نقد و بررسی برنامه تلویزیونی« هزار و شصت و شونزده »   مقدمه رسانه ها در دوران کنونی، بخش جدایی‏ ناپذیر از زندگی مردم شده ‏اند و در جهت دهی افکار عمومی مردم و معرفی الگوهای نوین، حضوری مؤثر دارند. تأثیر و سلطه این ابزارها به حدّی است که خصوصیترین تجربه های انسانی ...ادامه مطلب...
نقد و بررسی برنامه تلویزیونی« هزار و شصت و شونزده »   مقدمه رسانه ها در دوران کنونی، بخش جدایی‏ ناپذیر از زندگی ...ادامه مطلب...