ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : همکاران

فردای روشن کودک

فردای روشن کودک
موسسه فردای روشن کودک در فروردین ۱۳۸۹ فاز مطالعاتی خود را در حوزه تولید محتوای تخصصی کودک و خردسال شروع کرد و پس از فاز برنامه ریزی از تیرماه ۱۳۹۰ فعالیت خود را با تولید دو ماهنامه نبات و نبات کوچولو رسما آغاز کرد. از آن زمان تا امروز فردای ...ادامه مطلب...
موسسه فردای روشن کودک در فروردین ۱۳۸۹ فاز مطالعاتی خود را در حوزه تولید محتوای تخصصی کودک و خردسال شروع ...ادامه مطلب...