ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : همکاران

مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما

مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
   درباره مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما   مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما از حیث جایگاه سازمانی، نیروی انسانی و شرح وظایف و امکانات، بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین مرکز پژوهشی سازمان صداوسیما محسوب می‌شود که مأموریت اصلی آن مطالعه، پژوهش و سنجش در زمینه‌های مورد نیاز صداوسیما با استفاده از روش‌‌های علمی به ...ادامه مطلب...
   درباره مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما   مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما از حیث جایگاه سازمانی، نیروی انسانی و شرح وظایف ...ادامه مطلب...