ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : پایان نامه

مسجد و ارتباطات گروهی با نوجوانان

مسجد و ارتباطات گروهی با نوجوانان
عنوان پایان نامه: مسجد و ارتباطات گروهی با نوجوانان:مورد بررسی:چهار مسجد موفق شهر تهران نام دانشجو : محمدحسین لطفعلی زاده استاد راهنما: دکتر ناصر باهنر استاد مشاور:دکتر حسام الدین آشنا استاد داور:دکتر محمود گلزاری دانشگاه : امام صادق(علیه السلام) رشته: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات تاریخ دفاع: شهریور ...ادامه مطلب...
عنوان پایان نامه: مسجد و ارتباطات گروهی با نوجوانان:مورد بررسی:چهار مسجد موفق شهر تهران نام دانشجو : محمدحسین لطفعلی ...ادامه مطلب...