ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

شبکه علمی تخیلی

شبکه علمی تخیلی
شبکه : علمی تخیلی (SCI-FI Channel) کشور : آمریکا - نیویورک آدرس اینترنتی : http://www.syfy.com توضیحات بیشتر: شبکه علمی تخیلی شبکه شبکه ای کابلی می باشد که برای کودکان نیز برنامه پخش می کند و برای تخصصی شدن شبکه ها ژانر علمی تخیلی به صورت یک شبکه خاص برنامه های ...ادامه مطلب...
شبکه : علمی تخیلی (SCI-FI Channel) کشور : آمریکا - نیویورک آدرس اینترنتی : http://www.syfy.com توضیحات بیشتر: شبکه علمی تخیلی ...ادامه مطلب...