ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : پایان نامه

مطالعه انتقادی سبک‌های روایتگری و نشانه شناسانه پویانمایی شکرستان

مطالعه انتقادی سبک‌های روایتگری و نشانه شناسانه پویانمایی شکرستان
عنوان: مطالعه انتقادی سبک‌های روایتگری و نشانه شناسانه پویانمایی شکرستان دانشجو: عاطفه رضوان پور استاد راهنما: دکتر مهدی منتظر قائم دانشگاه: پیام نور مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مدیریت رسانه تاریخ دفاع: مهر ۱۳۹۳ چکیده: این تحقیق بر آن است با رویکرد مطالعات فرهنگی، روند بازنمایی زندگی روزمره ایرانی را در پویانمایی شکرستان مطالعه کند. ازآنجاکه زندگی ...ادامه مطلب...
عنوان: مطالعه انتقادی سبک‌های روایتگری و نشانه شناسانه پویانمایی شکرستان دانشجو: عاطفه رضوان پور استاد راهنما: دکتر مهدی منتظر قائم دانشگاه: پیام ...ادامه مطلب...