ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : پژوهش ها

کودکان و تلفن همراه ؛ پژوهشی درباره رفتارهای مصرفی کودکان

کودکان و تلفن همراه ؛ پژوهشی درباره رفتارهای مصرفی کودکان
عنوان: کودکان و تلفن همراه ؛ پژوهشی درباره رفتارهای مصرفی کودکانمدیر پروژه: حمیدرضا ششجوانیمجری: زهره سهرابی و همکارانناظر: مرکز توسعۀ صنایع فرهنگی و خلاقسال انتشار : ۱۳۹۶تعداد صفحات : ۲۸۰ توضیحات: در مقایسه با تاریخ دراز آهنگ فرهنگ ایران زمین، مدت زمان حضور فن آوری های ارتباطی در زندگی ما بی اندازه کوتاه است؛ اما سرعت تغییراتی که ...ادامه مطلب...
عنوان: کودکان و تلفن همراه ؛ پژوهشی درباره رفتارهای مصرفی کودکانمدیر پروژه: حمیدرضا ششجوانیمجری: زهره سهرابی و همکارانناظر: مرکز توسعۀ صنایع فرهنگی و خلاقسال ...ادامه مطلب...