ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : پایان نامه

تحلیل سیاست های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بصیرت گرایی اسلامی؛ با تاکید بر حوزه کودک و نوجوان

تحلیل سیاست های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بصیرت گرایی اسلامی؛ با تاکید بر حوزه کودک و نوجوان
عنوان: تحلیل سیاست های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بصیرت گرایی اسلامی؛با تاکید بر حوزه کودک و نوجوان از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳دانشجو : محمدحسین بخشی زاده مقدماستاد راهنما: دکتر ناصر باهنراستاد مشاور: دکتر علیرضا رحیمی دانشگاه : امام صادق(ع) / دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات مقطع : ...ادامه مطلب...
عنوان: تحلیل سیاست های سیمای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای بصیرت گرایی اسلامی؛با تاکید بر حوزه کودک و نوجوان از ...ادامه مطلب...