ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

شبکه کودکان برای کودکان

شبکه کودکان برای کودکان
شبکه : کودکان برای کودکان (kinderen voor kinderen) کشور : هلند محتویات : موزیک، شعر و آواز، مسابقه آدرس اینترنتی : http://kvk.karaoke.vara.nl توضیحات بیشتر : این شبکه متعلق به VARA TV می باشد. VARA نیز متعلق به حزب کارگر می باشد که در راستای اهداف و ارزش های سوسیال دموکرات اومانیستی ...ادامه مطلب...
شبکه : کودکان برای کودکان (kinderen voor kinderen) کشور : هلند محتویات : موزیک، شعر و آواز، مسابقه آدرس ...ادامه مطلب...