ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

اهدای لوح تقدیر انجمن تخصصی کودک و رسانه به مرتضی آسمانی، کارگردان فیلم سرخابی و شیوا ممتحن کارگردان انیمیشن فرفره

اهدای لوح تقدیر انجمن تخصصی کودک و رسانه به مرتضی آسمانی، کارگردان فیلم سرخابی و شیوا ممتحن کارگردان انیمیشن فرفره
لوح تقدیر انجمن تخصصی کودک و رسانه به مرتضی آسمانی، کارگردان فیلم سرخابی و شیوا ممتحن کارگردان انیمیشن فرفره اعطا شد. یکشنبه ۳ شهریور منتخبان بخش جلوه گاه امید جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان توسط سازمان ها و نهادهای مردمی و دولتی تقدیر شدند. در این ...ادامه مطلب...
لوح تقدیر انجمن تخصصی کودک و رسانه به مرتضی آسمانی، کارگردان فیلم سرخابی و شیوا ممتحن کارگردان انیمیشن فرفره ...ادامه مطلب...