ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : معرفی کتاب

اصول برنامه سازی دینی کودک

اصول برنامه سازی دینی کودک
نام کتاب : اصول برنامه سازی دینی کودک (در گفت و گو با کارشناسان حوزه دین، رسانه و کودک) نویسنده : محمدصادق نصراللهی، زیر نظر محمدمهدی شریعتمدار سال نشر : ۱۳۹۲ تعداد صفحات : ۱۳۶ توضیحات : کتاب"اصول برنامه‏ سازی دینی کودک" الگوی مفهومی تعلیم و تربیت دینی کودکان در رادیو و ...ادامه مطلب...
نام کتاب : اصول برنامه سازی دینی کودک (در گفت و گو با کارشناسان حوزه دین، رسانه و کودک) نویسنده ...ادامه مطلب...