ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > عمومی > پیشخوان > نوزدهمین کارگاه های تخصصی ایده پردازی با موضوع داستان های قرآنی

نوزدهمین کارگاه های تخصصی ایده پردازی با موضوع داستان های قرآنی

نوزدهمین کارگاه های تخصصی ایده پردازی با موضوع داستان های قرآنی

سلسه کارگاه های تخصصی ایده پردازی با موضوع داستان های قرآنی برای مخاطب کودک

زیر نظر استاد دکتر محسن ربانی

نونزدهم کارگاه با عنوان بت شکن

این نشست ها دوشنبه ها یک هفته درمیان در محیط فضای مجازی گوگل میت به آدرس زیر برگزار میگردد. شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.

کارگاه نونزدهم
دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰
ساعت ۱۹

http://meet.google.com/vtt-tokh-qvp

لینک گروه تلگرامی کارگروه :
https://t.me/quranstorykids

قابل توجه : این کارگاه ها به زودی محدود خواهد شد و تنها افرادی که مشارکت فعال دارند میتوانند در آن شرکت نمایند.

برچسب ها : ، ،

پیغام شما