ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > ارزیابی اسناد داخلی و راهنماهای بین‌المللی در فیلم و انیمیشن کودک

ارزیابی اسناد داخلی و راهنماهای بین‌المللی در فیلم و انیمیشن کودک

ارزیابی اسناد داخلی و راهنماهای بین‌المللی در فیلم و انیمیشن کودک

عنوان: ارزیابی اسناد داخلی و راهنماهای بین‌المللی در فیلم و انیمیشن کودک بر اساس نظریه‌اسلامی‌عمل و تدوین ملاحظاتی تربیتی‌روان‌شناختی
دانشجو : صدیقه سلطانی نژاد
استاد راهنما: دکتر نرگس سجادیه
استاد مشاور: دکتر خسرو باقری
دانشگاه : تهران
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی
تاریخ دفاع : پاییز ۱۳۹۸

چکیده :

هدف از این پژوهش تدوین ملاحظات تربیتی-روانشناختی فیلم و انیمیشن کودک بر اساس رویکرد اسلامی عمل و ارزیابی معیارهای مطرح برای فیلم و انیمیشن کودک در اسناد بین المللی و داخلی است. بر این اساس، سه پرسش مهم پیش روی این پژوهش است: نخست اینکه اسناد داخلی و بین المللی چه معیارهایی برای فیلم و انیمیشن دارند و اصول حاکم بر آن‌ها چیست؟ دوم، بر اساس رویکرد اسلامی عمل چه ملاحظات تربیتی-روان‌شناختی‌ای ناظر بر رسانه کودک می‌توان داشت؟ سوم، از منظر رویکرد اسلامی عمل، چه نقدهایی (نقاط قوت و ضعف) بر معیارهای موجود بین‌المللی و اسناد داخلیِ ناظر بر محتوای رسانه‌های کودک وارد است؟برای پاسخگویی به پرسش اول با استفاده از روش تحلیل استنتاجی پس‌رونده، ۶ اصل حاکم بر اسناد بین‌المللی و داخلی را استنتاج کرده، سپس با مطالعه ۱۵سند از کشورهای مختلف و ۴ سند داخلی،معیارهای بدست آمده از اسناد را دسته‌بندی کردیم.در مجموع ۲۳ معیار را صورت‌بندی کردیم. در پرسش دوم از طریق استنتاج پیش رونده ۳۹ ملاحظه تربیتی-روان‌شناختی در قالب ۹معیار کلی شامل: سلامت جسم و روان، پیام‌های انسانی و شعائر دینی، ارزش‌ها و فرایند اعمال اخلاقی، اندیشه‌ورزی و استدلال، تنظیم رابطه کودک با طبیعت، تنظیم کنشگرانه رابطه کودک با عوامل انسانی و جامعه، ملاحظات زیباشناختی، ملاحظات روان‌شناختی و ملاحظات مضمونی تدوین کردیم. در پرسش سوم نیز نقد به دو صورت درونی و بیرونی انجام شد و معیارهای بدست آمده در پرسش نخست با ملاحظات به دست آمده از پرسش دوم مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتند. در نتیجه این امر موضع رویکرد اسلامی عمل نسبت به معیارها در سه شکل تأیید، قابل تأمل به شرط اصلاح و رد؛ بیان گردید.

برچسب ها : ، ، ، ، ،

پیغام شما