ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > کمیسیون > کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

معرفی کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

این کمیسیون جهت رسیدن انجمن به چشم انداز خود مطابق با اهداف خود اقدام به تهیه پلن های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میکند.

شرح وظایف

  1. بررسی و شناسایی ظرفیتهای موجود در انجمن و تنظیم شرح وظایف کمیسیون‌ها و کمیته‌ها برای تصویب
  2. بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف انجمن و فرصت‌ها و تهدیده‌های پیش روی ( SWOT)
  3. تهیه برنامه میان مدت انجمن (۲ ساله) بر مبنای تحلیل شرایط درونی و بیرونی برای ارائه و تصویب در مجمع
  4. احصای شاخص‌های برنامه اقدام( Action Plan) با کمک اعضا داوطب و هیات مدیره
  5. تهیه برنامه اقدام انجمن برای تصویب در مجمع
برچسب ها :

پیغام شما