عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > کمیسیون > کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

معرفی کمیسیون تدوین برنامه استراتژیک

این کمیسیون جهت رسیدن انجمن به چشم انداز خود مطابق با اهداف خود اقدام به تهیه پلن های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میکند.

شرح وظایف

برچسب ها :

پیغام شما