عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > کمیسیون > کمیسیون جذب مشارکت

کمیسیون جذب مشارکت

کمیسیون جذب مشارکت

تعریف کمیسیون جذب مشارکت

کمیسیون جذب مشارکت جهت تسهیل کردن برنامه های انجمن و در راستای اهداف انجمن اقدام به جلب مشارکت های مادی و معنوی مینماید.

شرح وظایف

برچسب ها :

پیغام شما