ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > کمیسیون > کمیسیون نظارت و ارزیابی

کمیسیون نظارت و ارزیابی

کمیسیون نظارت و ارزیابی

تعریف کمیسیون نظارت و ارزیابی

این کمیسیون وظیفه بررسی و رصد محصولات رسانه ای کودک را برعهده دارد تا با استفاده از شاخص های ارزیابی تدوین شده در انجمن با کمک کمیسیون پژوهش به نقد و تحلیل و ارائه ارزیابی کاربردی برای ارتقای محصولات رسانه ای ککودک اقدام نماید.

شرح وظایف

۱- نقد به هنگام کلیه آثار حوزه کودک و رسانه و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه
۲- رصد و شناسایی تولیدات موفق جریان ساز رسانه‌ای و  ارزیابی به موقع تولیداتی که حقوق کودک را تهدید می کند
۳-تدوین چارچوب ها و  شاخص های معین ارزیابی و ارزشیابی و تدوین نظام نامه  و آیین نامه‌های مربوطه (با همکاری کمیته پژوهش)
۴- ارائه مدل و الگوهای موفق تولیدات رسانه ای و تبیین چرایی موفقیت آنها
۵- مشاوره و تعامل با برنامه سازان علاقمند به همکاری

سطوح وظیفه  این کمیته  در سه سطح خواهد بود

الف- محصولات فرهنگی و رسانه ای
ب- نهادها و اشخاص تولیدکننده  محصولات رسانه ای
ج- فرایندهای عملکرد نهادها و سازمانهای که در حوزه کودک و رسانه فعالیت دارند (با همکاری کمیته روابط عمومی)

برچسب ها :

پیغام شما