ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

تعریف کمیسیون عضویت و سرمایه انسانی

این کمیسیون وظیفه نظارت بر روند بررسی تقاضای عضویت افراد را بر عهده دارند و جهت حفظ سرمایه انسانی انجمن پیشنهادات و برنامه های اجرایی را به هیئت مدیره جهت تصویب ارائه میکند.

شرح وظایف

  • دعوت و جذب افراد حقیقی و حقوقی به انجمن متناسب با اهداف انجمن
  • بررسی و تایید سوابق علمی واخلاق حرفه ای متقاضیان عضویت و گزینش ایشان بر اساس مقرارت انجمن
  • تأیید سوابق فعالیت اعضاء انجمن، تشویق، تنبیه، تخصیص امتیازات وخلع عضویت
  • تشکیل پرونده ، حفظ و صیانت از مستندات عضویت و اعضا، داده های اطلاعاتی اعضا ،صدور کارت عضویت، بیمه و ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی
برچسب ها :

پیغام شما