ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > عمومی > پیشخوان > یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی کودک و رسانه

یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی کودک و رسانه

یازدهمین مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی کودک و رسانه

به نام خدا
🔘
فراخوان یازدهمین نشست مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی کودک و رسانه

با سلام،
عضو محترم انجمن، بدین وسیله از جنابعالی دعوت می شود در یازدهمین نشست مجمع عمومی عادی انجمن در مورخه ۹۹/۷/۲۴ پنجشنبه، ساعت ۱۰صبح تا ۱۳ در فضای مجازی انجمن، شرکت فرمائید.

آدرس برگزاری نشست به صورت مجازی :
https://meet.jit.si/The_association_of_children_and_media

🔻دستور کار نشست یازدهم مجمع عمومی:

🔘 ۱_قرائت صورتجلسه نشست دهم قبلی
🔘۲_گزارش مقامات و روسای انجمن
🔘۳_ گزارش کمیته رسیدگی به امور مالی و خزانه داری
🔘۴_گزارش کمیته ۳ نفره درخصوص نحوه تشکیل شعبات انجمن در داخل و خارج از کشور.
🔘۵_ اصلاح اساسنامه مندرج در بند اخطارهای قبلی

🔻اخطار قبلی:

۲/۱🔸اضافه کردن بند ۴ از بخش دو رویه پذیرش، ماده سه مربوط به اعضا با عبارت:
⚪”همه اعضای انجمن، موظفند از بدو پذیرش، دستکم در یکی از کمیسیونهای انجمن عضو شده و مشارکت فعال داشته باشند”.

۲/۲🔸اصلاح عنوان “ماده پنج: نشست ها”
کلمه “مجمع” به آخر عنوان ماده پنج اضافه شود:
⚪”ماده پنچ: نشست های مجمع”

۲/۳🔸اصلاح بند یک از ماده پنج (نشست های مجمع):
عبارت ماه دوم هر فصل جایگزین عبارت هر ماه شود.
⚪”نشست های عادی انجمن در (اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن برگزار خواهد شد”.

۲/۴🔸اصلاح بند ۲ از ماده پنچ:
عبارتبهمن جایگزین عبارت_ اسفند_ شود.
⚪”نشست عادی بهمن ماه به عنوان نشست سالانه انجمن شناخته می شود”.

۲/۵🔸اصلاح بند ۳ از ماده شش (هیئت مدیره)
عبارت دست کم یک نشست جایگزین عبارت دست کم دو نشست شود.
⚪”هیئت مدیره طی هر ماه دست کم یک نشست برگزار می کند”.

۲/۶🔸اصلاح بند ۲ از ماده ۴: مقام ها

واژهآبان جایگزین واژه بهمن شود.
در همان بند، عبارت “خود” حذف شود.

⚪”مجمع عمومی انجمن در نشست عادی آبان ماه، کمیته موقت معرفی نامزدها را مرکب از پنج عضو منصوب خواهد کرد. این کمیته نامزدهای مناسب برای احراز سمت ها را شناسایی کرده و در نشست عادی بهمن ماه تقدیم مجمع می کند. علاوه بر این نامزدها، معرفی نامزدهای دیگر از سوی صحن در مجمع عادی سالانه نیز مجاز است”.

۲/۷🔸اصلاح عنوان ماده هفت: کمیته ها
عبارت”کمیسیون ها” جایگزین کلمه “کمیته ها” شود.
⚪”ماده هفت: کمیسیون ها”

۲/۸🔸حذف عبارت_ ماهانه_ از بند اول ماده هفت: کمیسیون ها.
⚪”کمیته عضویت، مسول رسیدگی به تقاضاهای عضویت، بررسی صلاحیت اعضا و ارائه پیشنهادها به نشست های مجامع انجمن است”.

با احترام، نصرت میلانی صدر
دبیر انجمن تخصصی کودک و رسانه

مصوبات:

حاضران در این نشست:

برچسب ها :

پیغام شما