ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > بررسی روش های متقاعدگرانه در انیمیشن بچه های ساختمان گلها

بررسی روش های متقاعدگرانه در انیمیشن بچه های ساختمان گلها

بررسی روش های متقاعدگرانه در انیمیشن بچه های ساختمان گلها

عنوان : بررسی روش های متقاعدگرانه در انیمیشن بچه های ساختمان گلها

دانشجو : لیلا زرقی

استاد : دکتر سید محمد دادگران

دانشگاه : سوره دانشکده فرهنگ و ارتباطات

مقطع : کارشناسی ارشد

رشته : ارتباطات

تاریخ دفاع : ۹۸

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی روش های متقاعدگرانه در انیمیشن ساختمان گلها صورت گرفته است. این پژوهش از نوع اکتشافی بوده و روش آن تحلیل محتوا ی کمی و واحد تحلیل آن سکانس است. جامعه آماری این پژوهش کلیه سکانس های ۹۰ قسمت انیمیشن ساختمان گلها می باشد و نمونه آماری آن به صورت هدفمند، ۳۶ قسمت (قسمت های ۱۱ و ۱۲ دقیقه ای) انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان داد، بیشترین هدف اقناعی که در این انیمیشن دنبال می شود هدف تغییر نگرش است. روش جلب توجه آشنایی نیز بیشتر از دیگر روش های جلب توجه و روش های جلب توجه کنجکاوی و تازگی کمتر استفاده شده است، روش های متقاعدگری کانونی و پیرامونی نیز به صورت گسترده به کار برده شده است، که میزان استفاده از روش های متقاعدگرانه پیرامونی از کانونی بیشتر است. با توجه به اینکه گروه سنی مخاطب خردسال است، استفاده از روش های متقاعدگری پیرامونی که باموشکفافی و تحلیل علمی کمتر مخاطب همراه است، بیشتر استفاده شده است.
کلیدواژه: متقاعدگری، شیوه های جلب توجه اقناعی، شیوه های متقاعدگری کانونی، شیوه های متقاعدگری پیرامونی و بچه های ساختمان گلها.

برچسب ها : ،

پیغام شما