ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > اساسنامه > اساسنامه انجمن تخصصی کودک و رسانه

اساسنامه انجمن تخصصی کودک و رسانه

اساسنامه انجمن تخصصی کودک و رسانه

اساسنامه

انجمن تخصصی کودک و رسانه

ماده یک: نام

نام انجمن: “انجمن تخصصی کودک و رسانه” است.

ماده دو: هدف و فعالیت ها

بخش یک: هدف‌های انجمن:

 1. صیانت از حقوق کودکان در عرصه رسانه؛
 2. ارتقای کیفی تولیدات و برنامه‌های رسانه‌ای حوزه کودک؛
 3. ارتقای نگرش مخاطبان هدف ، اولیا، و مربیان و فعالان رسانه‌ای؛
 4. تدوین نظام‌نامه تولید و ارزشیابی محتوای حوزه مخاطب؛

بخش دو: فعالیت‌ها:

 1. ارائه خدمات پژوهشی، تولیدی، مشاوره و آموزشی جهت ارتقاء کیفی محصولات فرهنگی و هنری خردسال ، کودک و  نوجوان در حوزه رسانه؛
 2. پژوهش، آموزش و مشاوره به مخاطبان هدف، اولیاء و مربیان، مسئولان حوزه کودک و رسانه و فعالان رسانه ای جهت توانمدسازی و ارتقاء نگرش در حوزه سواد رسانه‌ای‌؛
 3. تدوین راهبرد و سیاست‌گذاری‌های تولید و ارزشیابی آثار و محصولات فرهنگی و هنری حوزه مخاطبان هدف به وسیله گردآوری و نگارش شیوه‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و ضوابط تولید و ارزشیابی محتوا و ساختار؛
 4. ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های منسجم و هدفمند دست اندرکاران حوزه کودک و رسانه جهت تسهیل در امر اشتغال و تولید؛
 5. مشاوره فعال و تاثیرگذار و برقراری ارتباط و تعامل فکری با تصمیم‌گیران بخش‌های دولتی و خصوصی در امر برنامه‌سازی برای مخاطبان هدف؛

تبصره : مجمع عمومی نسبت به بهبود و ارتقاء موضوع فعالیت ها با اکثریت آراء دارای اختیار می باشد

ماده سه: اعضا

بخش یک: انواع عضو

 1. اعضای حقیقی؛ فعالان و متخصصانی که در حوزه کودک و رسانه صلاحیت دارند و یا حداقل ۳ سال در این عرصه فعالیت مفید داشته باشند یا در این زمینه مدرک کارشناسی و بالاتر داشته باشند. اعضای حقیقی دارای حقوق کامل عضویت شامل دادن پیشنهاد، شرکت در مذاکرات و اخذ رأی هستند.
 2. اعضای حقوقی؛ نمایندگان سازمان‌های فعال در قلمرو کودک و رسانه، با معرفی ریاست سازمان متبوع خودشان. این اعضا حق دادن پیشنهاد و شرکت در مذاکرات را دارند.
 3. اعضای افتخاری؛ شخصیت‌هایی خارج از حوزه تخصصی کودک و رسانه که به هدف‌های انجمن کمک‌های قابل توجه می‌کنند. این اعضا از تمام مزایای عضویت در انجمن بهره‌مند می‌شوند اما در مذاکرات و اخذ رأی شرکت نخواهند داشت.
 4. اعضای پیشکسوت؛ آن گروه از اعضای انجمن که در عرصه کودک و رسانه نقش مربی‌ و رهبری را ایفا کرده‌اند و الگویی برای سایر اعضا هستند. مجمع انجمن در نشست سالانه خود یکی از اعضای انجمن را به عنوان پیشکسوت انتخاب خواهد کرد. این اعضا «شورای پیشکسوتان» را تشکیل می‌دهند که مسؤلیت اصلی آن ارایه پیشنهاد به مجمع جهت اصلاح و روزآمد سازی منشور اخلاق حرفه‌ای خواهد بود.

بخش دو. رویه‌ پذیرش

 1. تقاضای عضویت اعضای حقیقی و حقوقی همراه با مدارک مورد نیاز به دبیر انجمن تقدیم می‌شود. این مدارک بعد از تکمیل جهت بررسی به کمیته عضویت تقدیم خواهد شد و کمیته عضویت بعد از بررسی و تصویب،  نظر خود را به دبیر اعلام خواهد کرد.
 2. کمیته عضویت، فهرست پنج نفره‌ای از نامزدهای عضو افتخاری و پیشکسوت را تهیه کرده و همراه با معرفی نامه آنان، به مجمع سالانه انجمن ارایه می‌دهد و مجمع انجمن از میان آنان یکی را به عنوان عضو افتخاری و پیشکسوت انتخاب و اعلام می‌کند.
 3. اعضای انجمن موظفند منشور اخلاق حرفه‌ای انجمن را که به تصویب مجمع خواهد رسید رعایت نمایند.
 4. همه اعضای انجمن، موظفند از بدو پذیرش، دستکم در یکی از کمیسیون های انجمن عضو شده و مشارکت فعال داشته باشند

بخش سه: هزینه ورودی و عضویت

 1. هزینه ورودی اعضای حقیقی سیصد هزار تومان و هزینه سالانه عضویت مبلغ چهارصد و بیست هزار تومان است و در مجمع سالانه هر سال اصلاح خواهد شد.
 2. هزینه ورودی و عضویت اعضای حقوقی را هیأت مدیره با توجه به توانمندی‌های مالی سازمان‌های متقاضی تعیین و اعلام خواهد کرد.
 3. عضویت اعضای افتخاری و پیشکسوت نیز مایه افتخار انجمن است و از آنان مبلغی بابت عضویت دریافت نخواهد شد.
 4. هزینه‌های ورودی هنگام ثبت نام پراخت می‌شود. حق عضویت سالانه نیز هنگام ثبت‌‌نام یا به صورت ماهانه باید پرداخت شود. در غیر این صورت خزانه‌دار فهرست نام اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشند در اختیار دبیر می‌گذارد تا به آنان اخطار دهد. اگر تا یک ماه قبل از برگزاری مجمع سالانه، هزینه عضویت‌ به طور کامل پرداخت نشود، عضو متخلف از شرکت در مجمع عمومی سالانه محروم خواهد شد. شرکت در مجامع عمومی انجمن مستلزم پرداخت حق عضویت است.
 5. به  اعضایی که هزینه عضویت سالانه خود را به صورت کامل در ابتدای سال مالی پرداخت نمایند معادل دو ماه هزینه عضویت، تخفیف تعلق خواهد گرفت.
 6. مجمع انجمن می‌تواند با دو سوم آرای مأخوذه، حق عضویت هر یک از اعضای خود را سلب کند.
 7. مجمع می تواند اعضای متخلف خود را جریمه مالی کرده و نیز می تواند از مزایای انجمن محروم نماید.

 بخش چهار: استعفا از عضویت

 هر عضوی که مایل به استعفا از انجمن باشد، استعفا نامه‌ مکتوب خود را به دبیر انجمن تقدیم خواهد کرد، او نیز استعفانامه را برای اقدام به کمیته عضویت ارائه خواهد داد. استعفا هیچ عضوی پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه حق عضویت‌های خود را پراخت کرده باشد و به تمام تعهدات قبل از استعفای خود عمل کرده باشد.

ماده چهار: مقام‌ها

 1. مقام‌های انجمن عبارتند از: رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار که وظایف مقرر در این اساسنامه‌ و در مرجع پارلمانی مصوب انجمن را انجام خواهند داد.
 2. مجمع عمومی انجمن در نشست عادی آبان ماه ، کمیته‌ موقت معرفی نامزد‌ها را مرکب از پنج عضو منصوب خواهد کرد. این کمیته نامزدهای مناسب برای احراز سمت‌‌ها را شناسایی کرده و در نشست عادی بهمن ماه تقدیم مجمع می‌کند. علاوه بر این نامزد‌ها، معرفی نامزدهای دیگر از سوی صحن در مجمع عادی سالانه نیز مجاز است.
 3. مسئولان با برگه و یا به صورت مجازی و برای مدت سه سال یا تا تعیین جانشین انتخاب خواهند شد و زمان خدمت آنان از خاتمه‌ نشست سالانه که در آن انتخاب می‌شوند آغاز خواهد شد. هیچ عضوی در آن واحد بیش از یک مقام احراز نخواهد کرد، و هیچ عضوی نمی‌تواند بیش از دو دوره‌ متوالی یک مقام را احراز کند مگر آنکه کاندیدایی برای احراز آن مقام نباشد.
 4. مقامات انجمن باید با حداقلی از قواعد مندرج در مرجع پارلمانی انجمن زیر نظر مشاور پارلمانی انجمن آشنا شوند.

ماده پنج: نشست‌ های مجمع

 1. نشست‌های عادی انجمن در سومین پنجشنبه، ماه دوم هر فصل برگزار خواهد شد مگر آنکه مجمع انجمن تصمیم‌ دیگری اتخاذ کند.
 2. نشست عادی بهمن ماه به عنوان نشست سالانه‌ انجمن شناخته می‌شود و در این نشست انتخاب مقامات، استماع گزارش مقامات و رسیدگی به کارهای دیگری که مطرح شود، صورت خواهد گرفت.
 3. نشست‌های ویژه براساس درخواست کتبی ده نفر از اعضاء انجمن و از سوی دبیر انجمن فراخوان خواهد شد. هدف از نشست باید در اطلاعیه‌ فراخوان قید شود. اطلاعیه فراخوان باید دست کم سه روز قبل از موعد مقرر به اطلاع تمام اعضای انجمن برسد.
 4. با حضور پانزده عضو حقیقی در هر مجمع، نصاب حاصل می‌شود و تصمیم‌های مجمع قانونی خواهد بود.
 5. نشست های انجمن می‌تواند به صورت مجازی برگزار شود.

ماده شش: هیئت مدیره

 1. هیئت مدیره انجمن متشکل است از مقامات (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار) و چهار عضو منتخب (به عنوان مسئولین اجرایی). همچنین منتخبین مجمع (همین هشت نفر) می توانند اعضای دیگری را در هیئت مدیره(به عنوان مسئولین دیگر اجرایی) با حق رای انتساب نمایند.
 2. هیأت مدیره، در فاصله‌ی نشست‌های مجامع انجمن، سرپرستی کلی امور انجمن، تعیین ساعت و مکان برگزاری نشست‌های مجامع، ارائه توصیه به انجمن، و اجرای سایر وظایفی را که در اساسنامه مشخص شده است برعهده خواهد داشت و برای تحقق هدف‌های انجمن از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید و هیچ یک از اقدام‌هایش با اهداف و اقدام‌های انجام شده از سوی انجمن در تضاد نباید باشد.
 3. هیأت مدیره طی هر ماه دست کم یک نشست برگزار می‌کند. نصاب آن حضور ۵ نفر ازاعضاست.
 4. به هیأت مدیره اختیار داده می‌شود آئین‌نامه اداره نشست‌های خود را در چارچوب این اساسنامه تدوین و تصویب کند.
 5. مجمع عمومی انجمن اختیار و مسئولیت برنامه ریزی و هرگونه رویداد مالی نجمن را با رعایت چارچوب اساسنامه به هیات مدیره این انجمن تفویض می‌نماید.

ماده هفت: کمیسون ها

 1. کمیسیون عضویت، مسؤل رسیدگی به تقاضاهای عضویت، بررسی صلاحیت اعضا و ارایه پیشنهاد‌ها به نشست‌های مجامع انجمن است. رئیس این کمیته در نشست مجمع عمومی سالانه از سوی صحن انتخاب می‌شود. رئیس منتخب، اعضا کمیسیون را از میان اعضای علاقمند انجمن انتخاب خواهد کرد.
 2. کمیته‌ حسابرسی مرکب از سه عضو در نشست مجمع آبان ماه انجمن از سوی مجمع تشکیل خواهد شد که وظیفه‌اش حسابرسی حساب‌های خزانه‌دار در پایان سال مالی و ارائه گزارش به نشست سالانه است.این کمیته، بعد از انجام این وظیفه منحل می‌شود.

ماده هشت: مرجع پارلمانی

قواعد مندرج در آخرین ویرایش کتاب «دستورنامه رابرت»، در تمام مواردی که کاربرد داشته باشند و با این اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مصوبات انجمن تعارض نداشته باشند، به عنوان قواعد رویه‌ای انجمن رعایت خواهند شد.

ماده نه: اصلاح اساسنامه

مفاد این اساسنامه  درهر نشست عادی انجمن می‌تواند اصلاح شود، مشروط بر اینکه:

 1. اصلاحیه به صورت مکتوب (کاغذی یا الکترونیک) به اطلاع تمام اعضای انجمن رسیده باشد.
 2. مجمعی که قرار است این اصلاح یا ابطال را مورد بررسی و تصویب قرار دهد به روش قانونی مصوب انجمن فراخوان شده باشد.
 3. این مجمع به نصاب تعیین شده در اساسنامه انجمن رسیده باشد.
 4. دو سوم آرای مأخوذه با اصلاحیه پیشنهادی موافق باشند.
برچسب ها : ، ،

پیغام شما

 1. لیلا عزیزی گفت:

  سلام وقت بخیر چطور میتونم به عنوان کارآموز با این موسسه همکاری کنم ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.