ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پژوهش ها > مدلهای تجاری جدید در عصر دیجیتال

مدلهای تجاری جدید در عصر دیجیتال

مدلهای تجاری جدید در عصر دیجیتال
  • نام پژوهش:  مدلهای تجاری جدید در عصر دیجیتال
  • نویسنده:  ماریا خسوس روخاس و همکاران
  • مسئول گروه تحقیق:  دکتر حمیدرضا ششجوانی
  • ناظر : مرکز توسعۀ صنایع فرهنگی و خلاق
  • سال نشر : ۲۰۱۶
  • تعداد صفحات: ۱۷۰

توضیحات :

این کتاب ترجمه ای است از
New business models in the digital age

در چند سالِ گذشته اینترنت موجبِ تغییرِ مدل های تجاری و شیوه ی سازماندهیِ شرکت ها در بخشهای مختلف از قبیلِ رسانه، خطوط هوایی، گردشگری، واسطه های مالی و … شده است. در آیندۀ نزدیک همه ی شرکت هایی که محتوایی را در قالبهای گوناگون و به کمکِ واسطه ها به بازار میدهند مدل تجاریشان تغییر خواهد کرد و شرکت های حاضر در بخشِ فرهنگ نیز از این فرایندِ دگرگونیِ ساختاری مستثنی نیستند. عصرِ جدیدی پیشِ چشم ماست که در آن شیوه ی رسیدگیِ شرکت ها به رابطه با مشتریان B2C نسبت به شیوه ی واسطه ایِ کنونی یعنی B2B اهمیتِ بیشتری خواهد داشت.
هدفِ این مطالعه ارائه ی تحلیلی از مدلهای تجاریِ موجود در اینترنت برای دست اندرکارانِ دنیای کتاب – از ناشران گرفته تا واسطه ها، نویسندگان، کتابفروشان و کتابداران – است تا فرصت های تجاریشان را تشخیص دهند و به مزایای هریک از این مدلها برای شرکتِ خود پی ببرند.


برچسب ها : ، ، ،

پیغام شما