ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پژوهش ها > نظام موضوعات تولیدات رسانه ای کودک و نوجوان

نظام موضوعات تولیدات رسانه ای کودک و نوجوان

نظام موضوعات تولیدات رسانه ای کودک و نوجوان
  • نام پژوهش:  نظام موضوعات تولیدات رسانه ای کودک و نوجوان (زیست بوم مجزی درسا)
  • نویسنده: دکتر سید جواد حسینی
  • مسئول گروه تحقیق: محمد لسانی
  • سال نشر : ۱۳۹۷
  • تعداد صفحات: ۳۹

توضیحات: 

نظام موضوعات حاضر در این سند با برداشتی از «نقشه مفهومی» گردآوری گشته است تا بتواند با بهره گیری از دسته بندی کلان و زیردسته بندی های موضوعی از طریق ایجاد یک زنجیره معنایی عملا تولیدکنندگان محتوایی را نسبت به اولویت های موضوعی و عملیاتی در صحنه تربیتی کودک و نوجوان آگاه کرده و آنان را در عرصه تولیدکنندگی و جهت دهی به تهیه آثار فاخر یاری رساند گفتنی است برای نیل به نقشه مفهومی حاضر نسبت به دسترسی، خوانش و منظومه سازی اسناد بالادستی اولا حوزه فرهنگ و صنایع فرهنگی و ثانیا کودک و نوجوان و مرتبط با آموزه های ایرانی ـ اسلامی اقدام گشته است. بر این اساس گروهی از پژوهشگران این پروژه ضمن حضور در نهادهای بالادستی فرهنگی و حوزه تخصصی کودک و نوجوان نسبت به تهیه اسناد پشتیبان اقدام کرده و از مشورت اساتید و نخبگان این حوزه به سمت و سوی اصلی تهیه نظام موضوعات حرکت کرده اند.

برچسب ها : ، ، ،

پیغام شما