ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پژوهش ها > مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای اسلامی

مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای اسلامی

مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای اسلامی
  • نام پژوهش:  مطالعه سیاست ها و راهبردهای کودک و نوجوان در کشورهای اسلامی
  • نویسنده: محمد کاظم طاهری
  • مسئول گروه تحقیق: محمد لسانی
  • همکار پروژه : علی العلی
  • سال نشر : ۱۳۹۷
  • تعداد صفحات: ۵۱

توضیحات: دراین پژوهش کشورهایی که دارای دو شرط زیر باشند به عنوان کشور اسلامی شناخته و بررسی شده اند.
اول: عضو سازمان همکاری اسلامی باشند.
دوم: حداقل دارای ۳۰درصد جمعیت مسلمان در بین کل ساکنین آن کشور باشد.
بنا بر دو مولفه گفته شده و همچنین تشابهات فرهنگی، سیاسی و نیز موقعیت جغرافیایی اقدام به دسته بندی کشورهای اسلامی در جدول زیر
نموده ایم که کشورهای بازه جستجو و کاوش را روشن تر بنماید و در پژوهش های بعدی نیز سمت و سوی تحقیق را روشن تر بنماید

برچسب ها : ، ، ،

پیغام شما