ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پژوهش ها > سند سیاست ها و برنامه های کلان مدیریتی کشور در حوزه کودک و نوجوان

سند سیاست ها و برنامه های کلان مدیریتی کشور در حوزه کودک و نوجوان

سند سیاست ها و برنامه های کلان مدیریتی کشور در حوزه کودک و نوجوان
  • نام پژوهش:  سند سیاست ها و برنامه های کلان مدیریتی کشور در حوزه کودک و نوجوان
  • نویسنده: حسین حق پناه
  • مسئول گروه تحقیق:محمد لسانی
  • سال نشر : ۱۳۹۷
  • تعداد صفحات: ۴۲

توضیحات: انسان در مسیر رشد فردی و زیست فرهنگی اجتماعی خود، مقاطع مختلفی را تجربه میکند. مقاطعی که هریک با توجه به اقتضائات و تغییرات تحولات خاص خود(اعم از فردی و اجتماعی،) مسائل و چالشهایی را پیش روی فرد قرار میدهد. مهمترین برهه زمانی برای شکلگیری شخصیت دوران کودکی است که بسیاری از جنبه های رشدرا رقم زده و شاکله روحی و جسمی فرد را معین میسازد. نوجوانی نیز یکی از دشوارترین، تنشزاترین درعین حال هیجان انگیزترین دوره زندگی، هم برای خود نوجوان و هم والدین و مربیان به شمار میآید. این دوره سرآغاز تحولات و دگرگونی های جسمی وروانی در او بوده و بلوغ نقطه عطفی درگذر زندگی او از مرحله کودکی به بزرگسالی در چنین شرایطی اگر سیاستهای مناسبی برای مراقبت از این دوره ی طلایی صورت نگرفته باشد و در مقابل هجوم مسائل مختلف فرهنگی اجتماعی به کودکان و نوجوانان سازوکارهای حمایتی تعریف نشود؛ تداوم نسلهای انقلاب مورد خطر جدی قرار میگیرد و دیگران برای پرورش جدید بر اساس اهداف خاص خود برنامهریزی میکنند. بنابراین ضرورت سیاستگذاری همگرا در بخشهای مختلف و تهیه برنامه عمل مشخص نیل به اهداف برای کودکان و نوجوانان ضروری جلوه میکند.متن پیش رو حاصل کنکاشی سندپژوهانه در قوانین و اسناد مرتبط با کودکان و نوجوانان در کشور است که تلاش شده در آن ضمن دستگاه ها و سازمان های مختلف، به صورت مختصر ویژگی های هر سند و قانون ذکر شود. امید است که این گزارش مقدمه ای برای بررسی های پسینی جامعتر در حوزه سیاستگذاری کودک و نوجوان و گامی روبه جلو برای تربیت و حمایت از سرمایه های آینده ی کشور باشد.

برچسب ها : ، ، ،

پیغام شما