ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

سازمان اوج

سازمان اوج

معرفی

فارغ از اینکه سازمان اوج در چه تاریخی تأسیس شده و مؤسسین آن چه اشخاصی بوده اند و صرفاً مشخصات شناسنامه ای آن را بدانیم، شاید بهتر و مهم تر این باشد که ابتدا ماهیت و هویت این مجموعه معرفی و مرور شود.

اگر صحن و سرای نُقلی و سادۀ این مجموعۀ هنری و تخصصی را یک خیمۀ بی تکلف و پُر خروجی برای اهالی محلۀ فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی در نظر بگیریم، چهارستونی که این خیمه بر آن استوار شده، در حقیقت بازوهای اصلیِ بقا و برپا ماندن آن هستند و یک ستون اصلی هم که در وسط این خیمه قرار گرفته. حالا می شود فهمید تولیدات و آثاری که از مَدارِ سانتریفیوژهای این تشکل به عنوان محصول نهایی منتشر می شود، از دلِ این پنج رکن جوشیده است.

رکن یا ستون اوّل برای بر و بچه های گرد آمده زیر این سقف، «خلوص» است. در باب اخلاص حرف ها بسیار است امّا روشن است که هر فعالیتی منهای اخلاص و نیّتِ درست و برای غیر از رضایت الهی، محکوم به فنا و نابودی است، نه بقا و رستگاری!

رکن دوم «تجربه» است. طبیعی است که اگر نبود انتقال و بهره گیری از تجمیع تجربیاتِ به هنگامِ اساتیدِ موسپید کرده و کار آزمودۀ عرصۀ هنر و رسانۀ انقلاب اسلامی، حجم خسارت ها و «عدم الفتح»ها چه بسیار رخ نمایی می نمود.

رکن و عمود سوّم «برنامه ریزی» است. بدون برنامه ریزی دقیق و تدوین اهداف و راهبردهای کوتاه و بلند مدّت، قطعاً به منزل مقصود نمی رسیم. لذا قبل از دست فرو بردن به هر نوع عملیاتی در حوزۀ اجرا، برنامه ریزی و آماده سازی پیوست ها و سندهای مربوطه، بدیهی ترین اقدامی است که از یک مجموعۀ تخصصی انتظار می رود.

ستون چهارم «جوانگراییِ واقعی» است. نه از جنس شعارهای پوشالی، نخ نما و هزاران بار دستمالی شدۀ برخی مسئولین در حین تبلیغات انتخاباتی! این ادعا را متوسط رِنج سِنی نیروی انسانیِ حاضر در مجموعه گواهی می دهد. همان نیروی آموزش دیده و جوانی که با نشاط، پویایی، ایمان و خطرپذیری، بزرگ ترین سرمایه و دست آورد سازمان هنری و رسانه ای اوج تلقّی می شود.

و امّا رکن اصلی که در وسط این چهار ستون قرار گرفته و عمود اصلیِ خیمۀ اوج است، البتّه که همانا سکاندار و ناخدای کشتیِ طوفان زدۀ انقلاب اسلامی است. رکن رکینی که بی تعارف اگر نبود، تصوّرِ نابودی و بلعیده شدن همۀ سرمایه های مادی و معنویِ این آب و خاکِ الهی توسط گرگ های گرسنه و کمین کرده _ همچنان که بر سر کشورها و ملّت های همسایه مان آمد _ دور از انتظار نمی بود. خدا را به وجود این نعمت بزرگ شاکریم و خود را سرباز مطیع اصلِ ۱۱۰ قانون اساسی یعنی حضرت سیدناالقائد و نائب الامام می دانیم.

حالا کوتاه و مختصر اینکه: بعد از دو دهه تجربه اندوزی و مطالعۀ سرنوشت دستگاه های فرهنگیِ رسمی و غیررسمی و به موازاتِ این مطالعات، انجام فعالیت و اقداماتِ مثمر و جریان سازی و اثر بخشیِ فرهنگی و هنری، نهایتاً از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به برنامه ریزی و طراحی، شناسایی و سازماندهی گذشت و رسماً از بهار سال ۱۳۹۰ «سازمان هنری رسانه ای اوج» با ساختار و ترکیب فعلی که همچنان پس از تثبیت، در حال تکامل، هم افزایی، به روز شدن و تحوّلِ درونی است ؛ راه اندازی و متولد شده است.

 

مأموریت اصلی سازمان اوج در یک کلام عبارت است از:

– سیاست گذاریِ راهبردی در حوزه تولیدات هنری گفتمان انقلاب اسلامی

– شناسایی و توانمندسازی مؤسسات و یا استعدادهای جوان و خودجوش

– سازماندهی و نهایتاً سفارش تولید محصولات حرفه ای

– توزیع

– نظارت و ارزیابی بر فعالیت های فوق

 

برای شناخت و آشنایی دقیق تر، مروری کوتاه بر فعالیتِ مراکز و مؤسساتِ این خانوادۀ رسانه ای، از طریق همین سامانه و یا رصد تولیداتِ اوج، شما را با کم و کیف آخرین رویدادهای عرصۀ هنر متعهد انقلاب اسلامی به روز می کند.

برچسب ها :

پیغام شما