ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

شبکه کودکان برای کودکان

شبکه کودکان برای کودکان
  • شبکه : کودکان برای کودکان (kinderen voor kinderen)
  • کشور : هلند
  • محتویات : موزیک، شعر و آواز، مسابقه
  • آدرس اینترنتی : http://kvk.karaoke.vara.nl

توضیحات بیشتر : این شبکه متعلق به VARA TV می باشد. VARA نیز متعلق به حزب کارگر می باشد که در راستای اهداف و ارزش های سوسیال دموکرات اومانیستی از جمله برابری مردم، اهمیت عدالت اجتماعی، حمایت از کرامت انسانی و همبستگی بین المللی برنامه های خود را جهت دهی می کند.

 

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ،

پیغام شما