ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > نقش تبلیغات تلویزیون بر سلامت روانی کودکان

نقش تبلیغات تلویزیون بر سلامت روانی کودکان

نقش تبلیغات تلویزیون بر سلامت روانی کودکان
  • عنوان: نقش تبلیغات بازرگانی تلویزیون بر سلامت روانی کودکان ۷ تا ۱۲ سال شهر تهران
  • دانشجو: مرضیه رفعتی
  • استاد راهنما: سید رضا نقیب‌السادات
  • دانشگاه: علامه طباطبایی. پردیس آموزش‌های نیمه‌حضوری
  • مقطع: کارشناسی ارشد
  • رشته: علوم ارتباطات اجتماعی
  • تاریخ دفاع: ۱۳۹۱

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تبلیغات بازرگانی تلویزیون بر سلامت روانی کودکان ۷ تا ۱۲ سال شهر تهران می‌باشد و سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا تبلیغات بازرگانی تلویزیون بر سلامت روانی کودکان ۷ تا ۱۲ سال شهر تهران نقش دارد یا خیر؟ در ادامه نیز شناخت نوع تبلیغات بازرگانی موردعلاقه کودکان، جاذبه‌ها، عوامل ماندگاری این تبلیغات در ذهن کودکان، رابطه بین سن و جنس، ساعات مواجه کودک با این تبلیغات و .. مطمح نظر می‌باشد.
روش تحقیق به کارگرفته پیمایشی است و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‎‌ساخته صورت گرفته است، پرسشنامه‌ای مرکب از تست آیزنگ و تست M.H.C . نمونه آماری موردمطالعه ۳۸۵ نفر از دانش آموزان سنین ۷ تا ۱۲ سال شهر تهران بودند که با روش نمونه‌گیری تلفیقی (ترکیبی) با دو تکنیک چندمرحله‌ای و سهمیه‌ای انتخاب گردیدند.
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از نقش تبلیغات بازرگانی تلویزیون بر سلامت روانی کودکان بود سطح سلامت روان این کودکان متوسط برآورد گردید و علاقه‌مندی کودکان در ابتدا به تبلیغ محصولات خوراکی و سپس به مواد شوینده و لوازم بهداشتی اختصاص یافت، مهم‌ترین عامل ماندگاری تبلیغ در ذهن کودکان جنبه تخیلی و غیرواقعی آن و مهم‌ترین جاذبه موردعلاقه کودکان خنده و شادی و طنز به‌کاررفته در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بود و… در ادامه بین جنس، سن ساعات مواجه کودک با تلویزیون و… با سلامت روانی کودکان رابطه معناداری به دست آمد.

علاقه‌مندی کودکان در ابتدا به تبلیغ محصولات خوراکی و سپس به مواد شوینده و لوازم بهداشتی اختصاص یافت

برچسب ها : ، ، ، ، ،

پیغام شما