ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > طراحی شبکه همکاری بین سازمانی در صنعت رسانه

طراحی شبکه همکاری بین سازمانی در صنعت رسانه

طراحی شبکه همکاری بین سازمانی در صنعت رسانه
  • عنوان پایان نامه : طراحی شبکه همکاری بین سازمانی در صنعت رسانه،مورد مطالعه شبکه تلویزیونی کودک و نوجوان
  • دانشجو : سید محمد علی شریعت زاده
  • استاد راهنما : دکتر بهروز زارعی
  • دانشگاه : تهران
  • رشته : کارآفرینی گرایش سازمانی
  • مقطع : کارشناسی ارشد
  • تاریخ دفاع : شهریور ماه ۱۳۹۵

چکیده:

در کشور ما سازمان‌ها و ارگان‌های متعددی در عرصه رسانه –به‌طور خاص رسانه‌های تصویری همچون شبکه‌های تلویزیونی و یا فیلم سازان سینمایی- دارای نقش‌اند و هر ساله سرمایه و انرژی زیادی صرف می‌شود؛ اما پیچیدگی و پویایی محیط و همچنین ماهیت چند بعدی مسائل فرهنگی و اجتماعی و ناکافی بودن توان یک سازمان در رفع این مسائل، کار را برای سازمان‌ها دشوار کرده است. در کنار دلایل مختلف و متعدد، به‌عنوان یکی از دلایل احتمالیِ عدم اثربخشی رسانه‌ها، می‌توان به این نکته اشاره کرد که سازمان‌های رسانه‌ای در برابر پیچیدگی‌ها و تنوع مسائل جامعه از فرصت‌های همکاری و هم افزایی بین خود به‌طور مناسب استفاده نمی‌کنند. لذا در این پژوهش با تمرکز بر شبکه تلویزیونی کودک و نوجوان، تلاش شده تا شبکه همکاری بین سازمانی مطلوب برای این سازمان رسانه‌ای طراحی شود.
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش از لحاظ گردآوری داده‌ها و روش تحلیل: آمیخته،از لحاظ هدف تحقیق: کاربردی، به لحاظ استراتژی تحقیق: بررسی موردی می‌باشد. ضمناً در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.
یافته‌های این پژوهش درباره سازمان مورد مطالعه در بخش کیفی بیانگر اولاً فرآیند اصلی این سازمان در قالب پیش‌تولید/ تولید/ پس‌تولید شامل ۳۹ مرحله، ثانیاً سازمان‌های همکار آن در هر مرحله از فرآیند یاد شده شامل ۱۶۰ سازمان در قالب ۶۰ گروه، ثالثاً اهداف و فرصت‌های همکاری این سازمان با سازمان‌های همکار در هر یک از مراحل این فرآیند، در قالب ۲ هدف استراتژیک، ۱۳ هدف بنیادین و ۷۲ هدف مقطعی، رابعاً انواع اشکال همکاری برای سازمان‌های همکار شامل ۲۲ شکل می‌باشد. همچنین در بخش کمی، سازمان‌های همکار، اولویت بندی شده و شکل پیشنهادی برای همکاری با آن‌ها تعیین شده است.
کلیدواژه: ارتباطات بین سازمانی، شبکه همکاری بین سازمانی، شبکه تلویزیونی کودک و نوجوان، رسانه، روش آمیخته،

University of Tehran
Faculty of Entreprenurship

A Thesis Presented for the Degree of Master
of Art in Corporate Entrepreneurship

Designing The Interorganizational Collaboration Network In Media Industry A Case Study Of Children’s and adolescent’s Television Channel

By
Seyed Mohamad Ali Shariat Zade

Supervisor
Behrooz Zarei, PhD.

Advisor
Babak Ziyaa, PhD.

September 2016

 :Abstract

In our country, several organizations play role in the field of visual media, such as TV channels or cinemas filmmakers, and a lot of energy and capital spent each year. But the complexity and dynamics of the environment as well as multi-dimensional nature of social and cultural issues and the inadequacy of the ability of an organization in addressing these issues make it difficult for organizations. In addition to the various reasons, as one of the possible reasons for the lack of effectiveness of the media, it can be noted that media organizations not appropriately use the opportunities of cooperation and synergy between themselves against the complexity and diversity. Therefore, in this study, with a focus on Children’s television channel, it has been tried to design a desire inter- organization cooperation network be for this media organization.
The method used in this study in terms of data collection and the method of analysis is mixed, in terms of purpose of the research is Applied, and the strategy of research is case study. Meanwhile, in the qualitative section has been used semi-structured interview and in the quantitative one used questionnaire for collect data.
The findings of this research about the organization under study in the qualitative section represents the main process of this organization in the form of pre-production / production / post-production and on 39 episodes, its partner agencies at each stage of aforesaid process includes 160 organizations in 60 groups, collaboration aims and opportunities of this organization with partnership organizations in each stage of the process, in the form of 2 Strategic goals, 13 fundamental goals and 72 sectional goals, Tthe kinds of forms of cooperation for partner organizations include 22 forms. In the quantitative section, partner organizations have been prioritized and proposed form for cooperation with them defined.

Keywords: inter-organization communication, inter- organization Collaboration network, Children’s and adolescent’s television channel of Iran, Media, Mixed Metod

برچسب ها :

پیغام شما