ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > درباره انجمن > اخبار و تازه ها > فهرست هنر و رسانه نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

فهرست هنر و رسانه نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

فهرست هنر و رسانه نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

انجمن تخصصی کودک و رسانه

فهرست نامزد‌های انتخاباتی

هنر و رسانه

 1. دکتر علی اصغر پورمحمدی (۲۶۶۹)
 2. دکتر حسن خجسته باقرزاده (۳۶۹۱ )
 3. دکتر بیژن نوباوه وطن (۸۶۷۷)
 4. خانم معصومه سوری (۵۱۳۲)
 5. خانم زهراسادات خلیلی (٣٧٩۶)
 6. دکتر عبدالحسین روح الامینی (۳۵۷۸)
 7. دکتر کمال اکبری (۱۷۵۷)
 8. دکتر مریم حق شناس (٣۵۴٨)
 9. عالم نسرین نوری (۸۷۲۷)
 10. دکتر محمد سعید احدیان (۲۱۲۴)
 11. آقای محمود شاهینی (۵۳۴۶)
 12. آقای محسن همتی نژاد (۱۲۳۴)
 13. خانم شیدا نیکوروین (۸۷۶۳)
 1. دکتر تهمینه بختیاری رنانی (۲۲۵۷)
 2. دکتر سعید کرمی (۷۱۲۵)
 3. آقای مهدی نیک پور (۸۷۴۸)
 4. آقای محمدرضا احمدی (۱۲۷۹)
 5. آقای صحابعلی علی پور (۶۲۷۵)
 6. آقای غلامرضا با عزت (۲۱۷۱)
 7. آقای جلال عطارزاده (۶۱۸۸)
 8. آقای عباس شمس (۵۳۶۶)
 9. خاتم الهام موسوی ظفر (۸۲۹۷)
 10. خانم سمیه شمس ناتری (۵۳۷۶)
 11. دکتر بهزاد احمدی (۱۲۶۳)
 12. آقای سعید عابدینی (۵۸۵۳)
برچسب ها : ، ، ، ، ، ،

پیغام شما