ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > عمومی > پیشخوان > معلم: یک یاک در کلاس درس Lunana: A Yak in the Classroom

معلم: یک یاک در کلاس درس Lunana: A Yak in the Classroom

معلم: یک یاک در کلاس درس Lunana: A Yak in the Classroom

معلم: یک یاک در کلاس درس Lunana: A Yak in the Classroom

یوگین معلمی است که باید ۵ سال در ازای بورس تحصیلی اش معلمی کند. او سودای خوانندگی در استرالیا دارد ولی وزیر آموزش و پرورش او را برای پایان دوره خدمتش به لونانا دور افتاده ترین روستای بوتان که نیاز به معلم دارد میفرستد. او با اکراه به آنجا میرود و پس از طی مسیری دشوار در مدرسه روستا ساکن میشود. ابتدا قصد برگشت دارد که با حضور شورانگیز بچه ها در کلاس مردد میشود و میماند و در همین اثنا دلش در روستا گیر میکند. ولی با پایان دوره برمیگردد و به استرالیا میرود ولی در آنجا وقتی با بی توجهی مردم روبرو میشود فیلش یاد هندوستان میکند و به یاد مدرسه اش شروع به خواندن لبی میکند.

مفاهیم

در این فیلم پرداختن به سنت های تبتی و عرق به کشور و ماندن و خدمت کردن در کنار مردمی که به وجود شما افتخار میکنند را ترویج میکند و این سرمایه عظیم را مایه خوشبختی میشمارد نه ساکن شدن در یک کشور بیگانه با حرفه ای که ریشه در فرهنگ و تمدنش ندارد.
در سراسر فیلم احترام به معلم و آداب و سنت های خوب موج میزند و فیلمی تربیتی و آموزنده است و علاوه بر ایجاد یک حال خوب در مخاطب و به فکر واداشتن افرادی که سودای مهاجرت از کشورشان را دارند تا نگاهی دوباره به داشته هایشان بکنند. در این اثر لبی خوانی یک پیرنگ است که با جذابیت و نوآوری که دارد باعث آن جرقه میشود. اما لبی خوانی چیست؟ لبی خوانی نوعی سوگ خوانی در وصف طبیعت و نعماتی است که از آن بهره مند میشویم و با صدایی حزین از طبیعت و خداوند قدردانی میکنیم.
در فیلم دختری که در سکانس ابتدایی با صدایی حزین لبی خوانی میکند و همین لبی خوانی را به معلم یاد میدهد باعث میشود در انتها معلم به سنت ها بازگردد و با سوگ خوانی به مخاطب بفهماند که چقدر دلتنگ سرزمین مادری اش شده است و از این همه بی توجهی و بی مهری در استرالیا بیزار شده است.

برچسب ها : ، ، ، ،

پیغام شما