ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > مقالات > برنامه‌های دینی و مستقیم گویی

برنامه‌های دینی و مستقیم گویی

برنامه‌های دینی و مستقیم گویی

به نام خدا
برنامه های کودک و نوجوان به گونه ای در تربیت کودکان مؤثر هستند. چرا که اگر ما تربیت را به دو نوع مستقیم ( مثل آموزش به وسیله ی مربی ، معلم و …در مهدها، مدرسه ها ، دانشگاهها و…) و غیر مستقیم (مثل تأثیرگذاری از طریق کتابهای غیر درسی، بازی ها ، شعر، سرگرمی و…) بدانیم ، برنامه های کودک از نوع دوم هستند. دین و مذهب هم جزئی از فرهنگ هر کشوری به حساب می آید. بنابراین باید آنچنان که شایسته است از ابتدای کودکی در فرزندانمان نهادینه شود. حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟تأثیرگذاری در تربیت کودک به صورت غیر مستقیم از مستقیم آن بیشتر است . چرا که کودک به امر و نهی دیگران کمتر توجه می کند و یا گاه در مقابل آن جبهه می گیرد، این در حالی است که اگر آموزش در خلال برنامه های جذاب و کودکانه و به دور از هر گونه شعار باشد، بسیار مؤثر واقع خواهد شد.برنامه‌های کودک دینی امروز ما، اگر چه گاهی جنبه‌های غیر مستقیم گویی شان‌ بیشتر شده است، اما خالی از مستقیم گویی نیز نیستند.امروزه ، بهره‌گیری از خلاقیت، ابتکار و نوآوری بیش از پیش در این برنامه‌ها پیشنهاد می گردد. این ابتکار به گونه‌ای باشد که قداست و حرمت موضوع مورد نظر را زیر سوال نبرد. باید دقت داشت ، به هر نحوی نمی توان این مفاهیم را در برنامه ها گنجاند، چرا که مهم ترین شاخصه ی برنامه های مذهبی، حرمت بخشیدن به مفاهیم دینی است. گاه استفاده از طنز بدون بی حرمتی تاثیرگذار خواهد بود و گاه طنز ، از حرمت مفاهیم دینی خواهد کاست.شخصیت پردازی در برنامه های دینی بسیار کلیدی است، شخصیت های برنامه باید به گونه ای باشند که بیشتر کودکان بتوانند با آنها همزاد پنداری کنند و کوچک شدن دامنه ی همزادپنداری کودکان با آنها، باعث می شود ما مخاطب بسیاری را از دست بدهیم . صرفا استفاده از یک شخصیت از یک یا چند طیف محدود کودکان در این برنامه ها توصیه نمی شود. همچنین صحنه پردازی در حالی که حرمت، قداست و معنویت مفهوم مورد نظر برای کودکان را تداعی کند، بهتر است با روانشناسی کودک، رنگ آمیزی زیبا، خلاقانه و پر انرژی باشد . صحنه‌ای با رنگ های تیره و سرد و بی حال، مانند یک موکب خیابانی یا گروهی از بچه ها در استودیویی با تصاویر خیمه. و آتش و .. بدون هیچ خلاقیت و کودکانگی ویژه ی محرم برای کودکان توصیه نمی شود. هر کدام از ۱-محتوا،۲-شخصیت ها،۳- صحنه پردازی اگر از حالت روتین همیشگی و تک بعدی بودن خارج شوند و با خلاقیت ، بهره گیری از روانشناسی کودکان و علاقه مندی هایشان طراحی شوند می توانند به صورت غیر مستقیم در تربیت کودکانمان مؤثر واقع شوند

برچسب ها : ، ، ، ، ، ،

پیغام شما