ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

سید علی اکبر محمودی مهریزی

سید علی اکبر محمودی مهریزی

مشخصات فردی :

راه های ارتباطی :

تحصیلات :

تخصص :

سوابق و فعالیت ها :

افتخارات و اختراعات :

دوره ها :