ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > عمومی > پیشخوان > نشست پنجم انجمن تخصصی کودک و رسانه پیش نویس سند برنامه سازی استاندارد برای گروه سنی مخاطب خردسال ۲

نشست پنجم انجمن تخصصی کودک و رسانه پیش نویس سند برنامه سازی استاندارد برای گروه سنی مخاطب خردسال ۲

نشست پنجم انجمن تخصصی کودک و رسانه پیش نویس سند برنامه سازی استاندارد برای گروه سنی مخاطب خردسال ۲

با همکاری مرکز طرح و برنامه و ارزیابی سیما پنجمین نشست انجمن تخصصی کودک و رسانه برگزار شد. این نشست در روز سه شنبه ۲۳ مرداد ماه ۹۷ ساعت ۱۶در اتاق جلسات مدیریت پژوهش سیمای مرکز طرح و برنامه و ارزیابی سیما با حضور مدیران و عوامل برنامه ساز کودک برگزار  شد.

در این میزگرد تخصصی که در ادامه میزگرد قبل می باشد پیش نویس سند برنامه سازی تدوین شده توسط کمیته تدوین کننده پیش سند به بحث و بررسی گذاشته شد.

هدف از نوشتن این سند کمک به تولید برنامه سازی اصولی و استاندارد برای رده سنی خردسالان خواهد بود.

پیش نویس سند برنامه سازی استاندارد برای گروه سنی مخاطب خردسال ویرایش اول

پیش نویس سند برنامه سازی استاندارد برای گروه سنی مخاطب خردسال ویرایش دوم

صورت جلسه نشست پنجم انجمن کودک و رسانه

برچسب ها : ، ،

پیغام شما