ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

صفحه اصلی > بانک اطلاعات > پایان نامه > رابطه سواد رسانه‌ای والدین با مصرف برنامه‌های تلویزیونی کودکان شهر تهران

رابطه سواد رسانه‌ای والدین با مصرف برنامه‌های تلویزیونی کودکان شهر تهران

رابطه سواد رسانه‌ای والدین با مصرف برنامه‌های تلویزیونی کودکان شهر تهران
  • عنوان: رابطه سواد رسانه‌ای والدین با مصرف برنامه‌های تلویزیونی کودکان شهر تهران
  • دانشجو: میثم موسی پور
  • استاد راهنما: دکتر ابراهیم فتحی
  • دانشگاه: صدا و سیما – دانشکده ارتباطات
  • مقطع: کارشناسی ارشد
  • رشته: تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی
  • تاریخ دفاع: ۱۳۹۴

 

چکیده:

امروزه والدین در زیست جهان خود بیش از پیش نگران آسیب‌پذیری کودکان خود از فضای رسانه‌ای و غوغای عظیم اطلاعاتی و ارتباطی  هستند، و همواره در جستجوی  راه های کاهش اثرات مخرب رسانه‌‌ای بر کودکان خود می باشند. کودکان از یک سو بیشترین استفاده‌کنندگان تلویزیون و از سویی دیگر آسیب‌پذیرترین گروه سنی هستند. یکی از راه‌های کاهش اثرات مخرب مذکور بالا بردن سواد رسانه‌ای والدین از سوی اندیشمندان ارتباطی مطرح می‌گردد؛ از آنجایی که والدین بیشترین تأثیر را بر زندگی کودکان‌شان‌ دارند، سواد رسانه‌ای توانایی دسترسی به پیام عاری از خطا را برای کودکان فراهم می‌سازد موجب گردید پژوهشی با هدف بررسی رابطه سواد رسانه‌ای والدین با مصرف برنامه‌های تلویزیونی کودکان ۵ تا ۱۰ ساله تهرانی با حجم نمونه ۴۰۰ نفر به روش پیمایشی انجام شود.

بر اساس نتایج این پژوهش بیش از ۹۵ درصد از والدین اذعان دارند که کودکان آنان برنامه‌های سیما ج.ا را تماشا می کنند. ۴۳درصد از مادران در حدّ «زیاد» و ۴۳درصد در حدّ «کم» کودکان‌شان در تماشای برنامه‌های تلویزیون همراهی می کنند. تنها ۱۴درصد از مادران «اصلاً» فرزندان خود را به هنگام تماشای برنامه‌های تلویزیون همراهی نمی‌کنند؛

براساس مدل نظری بدست آمده از چهارچوب نظری  ومورد تأیید داده های پژوهش به ترتیب سهم شاخص های سواد رسانه ای به ترتیب «برنامه ریزی و ساختار» (۵۳۳/۰)، «مهارت ها» (۲۸۵/۰)، «جایگاه مخاطب» (۲۳۴/۰) و «پیام وپردازش پیام» (۲۳۲/۰)  می باشند .

ضریب رگرسیون  وضریب تعیین چند متغیره در مرحله چهارم ۷۲۲/۰ R=  و ۵۲۱/۰ R2=. است. ضریب تعیین مبین آن است که ۱/۵۲درصد از واریانس میزان مصرف برنامه‌های تلویزیونی کودکان از سوی ۴ شاخص سواد رسانه ای تبیین می شود.

همچنین این بررسی نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین دو متغیر سواد رسانه ای والدین و میزان مصرف کودکان ۵۷۳/۰- است؛ این رابطه معکوس نشان می دهد با افزایش سواد رسانه‌ای والدین میزان مصرف برنامه‌های تلویزیونی کودکان کاهش یا هدفمند می گردد.

 

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ،

پیغام شما