ورود عضویت
Fa En

انجمن تخصصی کودک و رسانه

گروه : معرفی کتاب

آموخته های کودکان از برنامه های آموزشی تلویزیون

آموخته های کودکان از برنامه های آموزشی تلویزیون
نام کتاب به فارسی: آموخته های کودکان از برنامه های آموزشی تلویزیون :خیابان کنجد و فراتر نام کتاب به لاتین: Children's learning from educational television: Sesame Street and beyond نویسنده: Shalom M. Fisch منتشر شده در سال: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۲۶۷ توضیحات: بررسی و سنجش برنامه تلویزیونی خیابان کنجد و ...ادامه مطلب...
نام کتاب به فارسی: آموخته های کودکان از برنامه های آموزشی تلویزیون :خیابان کنجد و فراتر نام کتاب به ...ادامه مطلب...

انجیل برپایه دیزنی : ایمان، اعتماد، آدم بازیگوش و خطرناک

انجیل برپایه دیزنی : ایمان، اعتماد، آدم بازیگوش و خطرناک
نام کتاب به فارسی:انجیل برپایه دیزنی : ایمان، اعتماد، آدم بازیگوش و خطرناک نام کتاب به لاتین:The Gospel according to Disney: faith, trust, and pixie dust نویسنده: Mark I. Pinsky منتشر شده در سال: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۲۸۶ توضیحات:کاوشی در ویژگی های انیمیشن های والت دیزنی که چگونه در توسعه ...ادامه مطلب...
نام کتاب به فارسی:انجیل برپایه دیزنی : ایمان، اعتماد، آدم بازیگوش و خطرناک نام کتاب به لاتین:The Gospel according ...ادامه مطلب...